CUBRA HOME

In de banner

aquarel van Kees Mandos in 'Rijmkroniek van Tilburg', facsimile uitgave (2003)  van het gedenkboek voor burgemeester Jan van de Mortel (1946)

 

 

John van Erve

UIT DE GESCHIEDENIS VAN TILBURG EN OMSTREKEN

Aardappeldieven

 

Roelandus Bourdon was een schooier en een landloper

Broedertwist tussen Marcelis Bles en Cornelis Bles "eijsere deur" - 300 jaar oud hekwerk in de toren van 't Heike in Tilburg
Jan Marquis van Dal Anthonij de Munnick
Dragonder op de vlucht Als er een kind van komt...
Maria Everts Smits, een stelende weduwe Soldaat Jan Perrollet
Isaac Abraham Gomperts, beledigd, bespot en bestolen
 
Oproer in de herdgang Veldhoven in 1799

Een aardje naar zijn vaartje
het turbulente leven van
Willem van Voorst, schoolmeester en koster in Riel (en zijn echtgenote)

Willem van Voorst, schoolmeester en koster in Riel ANTHONIJ VAN OPSTAL - gesuspendeerd wegens knevelarij en ander corruptief gedrag

►Een onwillige bruidegom

 

►Beloofd is beloofd - bezwaren tegen een voorgenomen huwelijk

 

►Een verhaal met een luchtje! Een landloper uit Chaam in Goirle

 

►Trouwen, kort na de annexatie door de Republiek

 

►Waar er twee kijven, hebben er twee schuld - Tilburgse chirurgijnen gaan met elkaar op de vuist

 

►Een toontje lager zingen ! Voorzanger, voorlezer, koster en schoolmeester David van der Hammen


►Het lakzegel van prins Willem van Hessen

 

►Op haar plaats gezet! Aanspraak op een zitplaats in de kerk

► Het eerste gemeentehuis van Tilburg en Goirle

 

►Om beters wille - Netwerken in vroeger eeuwen

 

►Reparaties aan de watermolen van Goirle, ten tijde van molenaar Peter Wouters Verrijt
 

► Hoe Joseph Hoppenbrouwers op vastenavond aan zijn einde kwam.

 

Vleeschelijcke conversatie sonder wettelijcke trouwe

► Erfstadhouder Willem V verbleef NIET in Tilburg - Een geschiedvervalsing ontmaskerd

 

Van vel, vleesch en andere bekleedselen ontbloot - Een lugubere vondst

 

► Eerbetoon aan wijlen erfstadhouder Willem IV

► Afzonderlijke resolutieboeken Tilburg en Goirle

► Dichtgeslibt ven achter de Heuvel

► "Ik kon geen beter vrint hebben."

► Spitsroeden lopen

► Vrouw 'bevalt' van... een hagedis

► De rouwbrief van Hubertus van Malsen

► Schepenzegel van Tilburg en Goirle

► Zachte heelmeesters  maken stinkende wonden

► Gij honsvot hebt het toch gedaan...

► Dodelijk ongeval bij het gansrijden

► De pestepidemie van 1738

► Het vesten van onroerend goed

► Het traktement van schoolmeester Hagens

► Daar is het gat van de deur!

► Het huwelijk van Charles de Roy met zijn achternicht

► De (on)rechtmatigheid van de nieuwe galg

► De verbanning van Johanna Snellaers

► De corrupte drossaard van Loon op Zand

► Kunstschilder Knip gaat door het lint

► Afpanding van een koeketel

► Vluchten voor de Fransen

► Het comptoir van de Convooien en Licenten te Tilburg

► De oculist, steen- en breuksnijder

► De trouwbeloften van dr. Arnoldus Cools

► Hoererij en overspel door Johanna Maria van der Voort

► De eed voor joden (eind 18e eeuw)

► Een zoenakkoord voor een zestienjarige soldaat

► Noodlottig ongeval door een losgeschoten snaphaan

► Een besmettelijke ziekte

► Een wonderbaarlijk visioen in Goirle

► Een couppoging tegen de drossaard

   
   

Boekpublicatie door John van Erve - De Brabantse familie van Nerven

Over John van Erve

John van Erve (1947) is geboren en getogen in Utrecht. Na de middelbare school ging hij naar de gemeentepolitie Utrecht. Daar bekleedde hij gedurende 20 jaar verschillende functies zoals rechercheur bij de Kinder- en Zedenpolitie, chef illegaal vuurwapenbezit en illegale kansspelen. Hij was medeoprichter van een bureau Opleiding en Vorming.

In 1985 stapte hij over naar de Leusdense locatie van de Politieacademie. Hij was daar enkele jaren docent en werd later verantwoordelijk voor de public relations en internationale contacten. Hij gaf les in communicatieve vaardigheden op de politieacademies van Madrid, Barcelona, Praag, Warschau en Rouen. Hij was voorzitter van de Nederlands-Spaanse commissie die de wetgeving op het gebied van mensenrechten moest beoordelen van kandidaat-lidstaten voor de Europese Unie.

Wekelijks werkt hij een dag per week als vrijwilliger op het Regionaal Archief Tilburg. Voor dit archief beschrijft hij documenten van de schepenbank van Tilburg van vóór 1811. Hij bestudeert deze archieven en publiceert regelmatig over zijn vondsten.

 

Uit het archief van de Schepenbank van Tilburg en Goirle (1408-1811):

- Oproer in de herdgang Veldhoven oktober 1799

- Wittenbrood met een weijnig groenen kaes

- Wanhoopsdaad

- Als er een kind van komt dan wil ik het houden

- Dragonder op de vlucht

- Gij moet niet meenen dat ik schelm of dief ben !

- Gedwongen dor de duivel

- Brandstichting op het kasteel aan de Hasselt

- De stelende en rovende klepperman van Tilburg

- Daer ick de naem van heb, daer sa lick de daet van nemen

- …gelijck als den laetsten dagh komen sal

- Een domestiecq vrouwe krakeeltje

- De hoenders van Adrian Segers

- Aan de kaak gesteld

- Crimen incentus – leven in bloedschande

- Gij zult mij de mond niet schrabben

- Twee identieke ongelukken met een turfkar

- Een Franse wolwever in het cachot

- Ik wil niet gecommandeert zijn

 

Uit het archief van het Dorpsbestuur van Tilburg (1387-1810):

- In Den Haag daar woont een graaf…..

- In gevangenschap geboren…..als hooploper gestorven

- Liegen alsof het gedrukt staat

- Het sloth van de reeckeningh

 

Handleidingen:

- Halmeling

- Het vesten van onroerend goed