HOME
AUTEURS
BRABANTS
NATUUR
CuBra
Deze rubriek kwam tot stand onder redactie van Ed Schilders en met medewerking van Frans Hoppenbrouwers

Copyright 2004- 2013 Frans Hoppenbrouwers en Stichting CuBra

 

In memoriam Frans Hoppenbrouwers (1940-2013)

Op 21 november 2013 overleed in zijn woonplaats Valkenswaard dichter-schrijver Frans Hoppenbrouwers.

KLIK HIER voor het In memoriam

 

Postume uitgave

 

Uitgave: Kabeljauws

info@kabeljauws.nl

ISBN 978 90 77747 52 0


Volledige boeken van Frans Hoppenbrouwers 

Klik op de titel om het boek te downloaden

 

  Titel Genre Pag Mb

Natuurlijk Valkenswaard Natuurlijk - Sonnetten van Frans Hoppenbrouwers en Kleurenfotografie door Jan Scholten - Uitgegeven bij het afscheid van Frans Hoppenbrouwers als 'Huisdichter' van Valkenswaard, 9 mei 2012 PoŽzie 20 2,4
Kempische Karakters PoŽzie 11 0,5
Valkenswaardse sonnetten / Dorp aan de Dommel PoŽzie 37 0,4
Monnikskap Roman 95 0,5
Zomereik Roman 108 0,7
Vrouwenmantel Roman 110 0,9
Een pelgrim zonder staf Een poŽtische autobiografie 120 0,4
In de loop van de dag PoŽzie - 365 kwatrijnen 55 0,3
D'n aord van 't bisje PoŽzie 9 0,3
D'n aord van 't bisje 2 PoŽzie 9 0,5
De Kempe PoŽzie (dialect) 10 0,4
Kroniek van het dorpsleven 1 PoŽzie (geÔllustreerd) 15 11
Kroniek van het dorpsleven 2 PoŽzie (geÔllustreerd) 13 9

Wolfsklauw

Lees een korte samenvatting

Roman 93 0.5

Slechtvalk

Lees een korte samenvatting

Roman 111 0.8
Vroegste gedichten PoŽzie 14 0.3
Pelgrimstocht PoŽzie 34 0.3
Kruidwis PoŽzie 15 0,2
Verkaveld bestaan 1 - Portaal PoŽzie 32 0,2
Verkaveld bestaan 2 - Pelgrim PoŽzie 33 0,2
Verkaveld bestaan 3 - Rosa mystica PoŽzie 34 0,5
Wintervertelling PoŽzie 7 0.2
Calendarium Poeticum PoŽzie 369 5.9
Ongerijmd PoŽzie 62 0,6
Tweestromenland PoŽzie 49 1,1
Tijdloos verweer PoŽzie 55 0,9
Spelenderwijs PoŽzie 20 0,5
Wording en verval PoŽzie 32 0,5
Brabantse balladen PoŽzie 23 0,6
Jeroen Bosch PoŽzie 11 0,3
Vluchtig geluk PoŽzie 52 0,8
Kroon der maanden PoŽzie 15 0,3
Hoezeer mijn lief PoŽzie 49 1,0
Bloemrijk 1 Honderd Kempische planten met een verhaal 105 0,4
Bloemrijk 2 Beschrijving van Kempische planten met de rituele achtergronden. 102 0,3
Wielergedichten PoŽzie 7 0,3
'N snee irluk brůůd ķt de Kempe PoŽzie 42 0,3
Kinderen van de keerzijde PoŽzie 62 1,2
Kempische kelŤnder PoŽzie 7 0,2
Dutmala en ik PoŽzie 14 1,3
Toemaat PoŽzie 11 0,5
Stuifzand PoŽzie 16 1,4

Kalender van het kleine geloof - 52 artikelen over religie en volkscultuur

Dorp in vogelvlucht - Een reeks van 100 verhalen over Kempische vogels tegen de achtergrond van het leven in een Kempisch dorp omstreeks 1950
Jan van Nijlen - een herontdekking
De Taaltovenaar Guido Gezelle
KEINDERPRAOT - 12 gedichten in een mengeling van de dialecten van Westerhoven en Valkenswaard
VERZONKEN WOORDEN - 40 beschouwingen over woorden die (bijna) verdwenen zijn
Honderd haiku's - 1 (1-50)
Honderd haiku's - 2 (51-100)

WERELDGEDICHTEN - Vertalingen en hertalingen van wereldpoŽzie in het dialect van Kempenland door Frans Hoppenbrouwers en met medewerking van Michel de Koning

Kempische karakters - Kwatrijnen over volkstypes die steeds meer aan het verdwijnen zijn - Van Zibbedťes tot »ukeltje
Een pelgrim zonder staf - Notities van een buitenstaander - Honderd autobiografische gedichten
De romans Zomereik en Vrouwenmantel van Frans Hoppenbrouwers zijn uiteraard ook nog in boekvorm verkrijgbaar...

Op het moment dat de roman Zomereik begint, hebben de twee jonge stellen Myrna en Luib en Berna en Karm de uitdaging aangenomen om na de laatste IJstijd als eersten van hun volk in de Kempen te overwinteren. Het wordt een strijd van vallen en opstaan, zowel in lijfelijk als in mentaal opzicht. Hun relaties komen er zelfs ernstig door onder druk te staan.

Vrouwenmantel en Zomereik vormen samen het epos dat het ontstaan van de eerste menselijke bewoning in de Kempen gestalte geeft.

Prijs: 15,90 euro

KLIK HIER om de roman te bestellen bij uitgever Kabeljauws

De roman Vrouwenmantel vertelt het verhaal van de allereerste mensen die in de Kempen kwamen wonen.

Uit archeologische opgravingen in de Kempen blijkt, dat hier 's zomers tijdens de Laatste IJstijd al volop gejaagd en verzameld werd door mensen die leefden in wat wij nu Het Stenen Tijdperk noemen. De winters brachten die jagers en verzamelaars door in meer beschutting biedende grotten in de Ardennen. De lange, vermoeiende en gevaarlijk voettocht van en naar de Ardennen was echter een zware opgave. Geen wonder dat men ernaar verlangde ook de winters in de Kempen door te brengen.

Prijs: 15,90 euro

KLIK HIER om de roman te bestellen bij uitgever Kabeljauws


 

Kempische kelŤnder - 12 gedichten

Koren - 3 gedichten (met illustraties)

 Wilde planten - 6 gedichten - speenkruid - brem - slaapbol - valeriaan - koningskaars - koninginnekruid

Bomen - 7 boomgedichten

Vogels - 7 gedichten

Brabantse vogels - 10 sonnetten

Bomen - 12 sonnetten over bomen

De Goede week - Pasen 2004 - van Palmzondag tot en met Tweede Paasdag - 8 sonnetten uit zijn Calendarium  

De Boekenweek 2004 van Frans Hoppenbrouwers
11 sonnetten uit zijn Calendarium 

Dutmala, De Dommel

Vogels - 7 gedichten (met AUDIO)

Brabantse vogels - 10 sonnetten (met AUDIO)

Bio- en bibliografie van Frans Hoppenbrouwers

In het CuBra-archief van Brabant Cultureel

In het CuBra- archief van dialecttijdschrift Brabants

 

De romans 'Wolfsklauw' en 'Slechtvalk' zijn nog in de boekhandel verkrijgbaar of te bestellen bij de uitgever: www.kabeljauws.nl