HOME PAAP VAN GRAMSCHAP
CUBRA HOME

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
L
M
N

O

P
R
S
T

U

V

W

Ronald Peeters & Ed Schilders

BIBLIOTHEEK PDFs


Anti-alcoholische Literatuur - Ton Kox (Tilburg Tijdschrift)

Arleboutius, Paulus - Zijn dagboek als 'De paap van gramschap'

Arts, Antoon - In memoriam N. Daamen

 

Bergman, Chris - Over Joost Sicking (Tilburg Tijdschrift)

Bergmans, Drukkerij - in Drukkersweekblad, 15 mei 1964.

Bibliotheek Fraters van Tilburg - frater Remigius Heesbeen over de teloorgang van de Centrale Bibliotheek

Bijker, Kaarin - Over Peerke Donders (Tijdschrift Tilburg)

Bloemkrans - Kempen, Jef van - Over Bloemkrans in Tilburg Tijdschrift

Boekencuriosa uit Tilburgs bezit - Ronald Peeters in Tilburg Tijdschrift.

Boeren, P.C. - Kritiek op zijn bloemlezing Tussen Maas en Schelde door F. van der Ven (Frank Valkenier) in Roeping

Boomaars, C., Een bisschop-balling op Nederlandschen bodem

Bottermans, Joseph - Supplément ŕ l'Art du Serrurier

Bottermans, Joseph - Frans Goris over Joseph Botermans in Tilburg Tijdschrift

Boxtel, H. van  - Liederen van onschuld en onbehagen

Brandon Pers - bibiografie door Ton Smulders

Bredevoort, Lodewijk van den (= Jo van Tilborg) - Kosset den breune eigeluk wel trekken l

Bredevoort, Lodewijk van den (= Jo van Tilborg) - Kosset den breune eigeluk wel trekken 2

Breedveld, Walter - De open stad

Breedveld, Walter - Hexspoor, Sandra, De Kieviten

Breedveld, Walter - Meerwijk

Breedveld, Walter - novelle uit Zonneboek 1949 -De moeder en de moordenaar

Breedveld, Walter - novelle uit Zonneboek 1950 - Het hoogste goed

Brock, Adriaan - Hoofdstuk Tilburg en Goirle uit Historische beschrijving van de Meierij.

Brock, Piet - De nuuwe kleine brabantse kattechismus

Brock, Piet -Geel zand

Brock, Piet - Vertellen tot tien

Brock, Piet - Vuurstintjes ketsen

Brock, Piet - Onderweg

Brouwer, P.C. de - In memoriam Hendrik Moller

Brouwer, P.C. de - Bas Aarts over P.C. de Brouwer in Tilburg Tijdschrift.

Cobbenhagenpers - Willem Lamoen - T Braandt

Coolen, Antoon - Over zijn ontmoeting met Van Duinkerken - volledige tekst uit Roeping

 

Daamen, N. - In memoriam door Antoon Arts

Dolmans, Henri - Aan het graf mijner moeder

Dolmans, Henri - Bij den vroegen dood van den heer Victor Guillaume Gieliam

Dolmans, Henri - Bij de eerste stichting der zusters-congregatie in Amerika

Donders, F.C. - door Ronald Peeters (Tilburg, Tijdschrift, 2000)

Donders, Peerke - Karin Bijker over Peerke Donders (Tijdschrift Tilburg)

Donders, Peerke - Paul Spapens over Peerke Donders (Tijdschrift Tilburg)

Dongen, Sjef van - door Ronald Peeters (Tilburg, Tijdschrift, 2000)

Doumen, Nicetas - De kleine bloedgetuige

Doremalen, Henk van - Textielonderwijs (Tilburg Tijdschrift)

Doremalen, Henk van - Leerbewerking in de 19de eeuw (Tilburg Tijdschrift)

Doremalen, Henk van & Ronald Peeters - Van Gogh in Tilburg (Tilburg, Tijdschrift, 1990)

Doremalen, Henk van - Over Piet van Gorp (Tilburg Tijdschrift).

Doumen, Nicetas - Hans Kiekeboe

Duinkerken,  Anton van - Herinneringen aan de Katholieke Leergangen, L. C. Michels, en de Siemer

Duinkerken, Anton van - Het begin van  Roeping

Duinkerken, Anton van - Ontmoeting met Antoon Coolen

Duinkerken, Anton van - Over Hendrik_Moller

Duinkerken, Anton van - Over Keye / L. C. Michels

Feestnummer van Roeping over Anton van Duinkerken

Duinkerken, Anon van - door Antoon Coolen - Over hun eerste  ontmoeting - volledige tekst uit Roeping

 

Eerenbeemt, H. van den - In memoriam door Peter Nissen - (Tilburg Tijdschrift)

Eijkens, Anton - De Siemer

Eijkens, Anton - De Sprookjeshoorn

Eijkens, Anton - Een handvol verzen

Eijkens, Anton - Wol

Eijkens, Anton - Keur

Eijkens, Anton - Vademecum van een liefhebber

Eijkens, Anton - Rond de toren

Eijkens, Anton - Het sprookje van het varken

Eijkens, Anton - Over Frans Mandos

Eijkens, Joep - over Charles Frech en diens schotschrift tegen de trappisten van Koningshoeven

Erlach van der Bilt la Motthe, Cornelis van - Een kerkgang te Tilburg

 

Fabianus OFM.Cap - Schoon Brabants pastoors

Fix, E. - Sinterklaas gefopt

Fraters van Tilburg - Remigius Heesbeen over de teloorgang van de Centrale Bibliotheek

Frech, Charles - Joep Eijkens over Charles Frech en diens schotschrift tegen de trappisten van Koningshoeven

 

Gervasius OFM.Cap - Huwelijk, Hel of Paradijs

Gervasius OFM Cap - Rolf Janssen over het Gervasiuslied van Leonardus (Tilburg Tijdschrift)

Gerwen, Wil van - Vertaling Ik pak mijn bibliotheek uit (Walter Benjamin)

Goossens, Th.J.A.J - Lectuur in de Meijerij omstreeks 1830

Goossens, Th. Zijn Levensbericht van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Gorp, Piet van - Doremalen, Henk van - Over Piet van Gorp (Tilburg Tijdschrift).

 

Heerkens SVD, Piet - Brabant

Heerkens SVD, Piet - De kinkenduut

Heerkens SVD, Piet - De knaorrie

Heerkens SVD, Piet - De mus

Heerkens SVD, Piet - D'n Orgel

Heerkens SVD, Piet - Vertesselkes

Heesbeen, frater Remigius - over de teloorgang van de Centrale Bibliotheek van de fraters van Tilburg

Hest, Joost van, ´Gids voor het gebouw en de inventaris van de Sint Dionysius kerk, ´t Heike te Tilburg´

Hest, Joost van & Luud de Brouwer -  ´Van akkergebied tot stadswijk. De verstedelijking van de Heuvelse Akkers´.
Hest, Joost van & Luud de Brouwer - ´De Willem II-straat, voorheen Komediestraat (1870-1992).

Hoecken, Christian - Brief over zijn overlijden

Hoek, Luc van - De zwarte joffer

Hoek, Luc van - De engelen

Hoek, Luc van - Het stroo en het licht - Kerstverhaal

Hoek, Luc van - Theodoor van Loon

Hoek, Luc van - Maria-bloesem

Houdt, Ludovicus van den - door Jef van Kempen (Tilburg Tijdschrift)

Huijsmans, Constant - door Ad Willemen

Huijsmans, Constant - door Wilma van Giersbergen

Huysmans, J.K., Joris-Karl Huysmans in Tilburg, door Jef van Kempen

 

Ignotus (pseudoniem van pater Fabianus ofm.cap) - Schoon Brabants pastoors

 

Janssen, Rolf - Over het Gervasiuslied van Leonardus (Tilburg Tijdschrift)

Janssen, Rolf - hoofdstuk uit We hebben gezongen en niks gehad over Mie de Fiedel

Janssen, Rolf - hoofdstuk uit We hebben gezongen en niks gehad over Jan de Kater

Janssen, Rolf - hoofdstuk uit We hebben gezongen en niks gehad over Jan Viool

Jodocus (pseudoniem van Jacques Stroucken) - Toemet hooi

 

Kempen, Jef van - Over Joris-Karl Huysmans

Kempen, Jef van - Over De Stijl en het Centraal Station in Tilburg (Tilburg Tijdschrift)

Kempen, Jef van - Over Bloemkrans in Tilburg Tijdschrift

Kempen, Jef van - Over Ludovicus van den Houdt (Tilburg Tijdschrift)

Kersteman, L. F. - Over Lys Sint Mourel; door Marcel van der Heijden

Kessels, M.J.H. - Naar 't concours: Een historisch verhaal in luimig gewaad.

Kessels, M.J.H. - Der Koehp va Hehle in de sjlag va Waterloo. Ee Hehlisj vertelsel.
Kessels, M.J.H. - Kermis. Eene Limburgsche schets.

Ketelaars, Jeroen - Levensbeschrijving van Kees Mandos (Tilburg Tijdschrift)

Knuvelder, Gerard - Zijn Levensbericht voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, door Jan Elemans

Kok, Abraham Seijne - Zijn Levensbericht voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde

Kok, Antony - Jef van Kempen over De Stijl en het Centraal Station in Tilburg (Tilburg Tijdschrift)

Kranten, Tilburgse - Perszuivering na de oorlog - door Anton van Oirschot

Kroniekje van Tilburg, bezorgd door W. Bezemer

Kuiper, Henk - De naam Tilburg. Zie ook Toorians, Lauran - Over de namen Tilburg en Udenhout.

Kuiper, Henk - Over Moerenburg (Tilburg Tijdschrift)

 

Leonardus -- Siemer, Frans – Leonarduslied

Luijten, drukkerij - Caesario Peters over drukker Bartje Luijten

Lindeboom - Peeters, Ronald - Over de lindeboom in Tilburg Tijdschrift, 1993

 

Mandos Frans - door Anton Eijkens

Mandos, Frans - door Jan Naaijkens

H. Gall MSC over Frans en Kees Mandos

Mandos, H. & M. Mandos-van de Pol - De Brabantse Spreekwoorden

Mandos, H. - In memoriam Uri Nooteboom

Mandos, Kees - door Jeroen Ketelaars

H. Gall MSC over Frans en Kees Mandos

Meelis, Edmond - Uit Tilburg's verleden

Michels, L.C. - Een scholierlijk tweegesprek - scherts over Frans Siemer

Molkenboer, Bernard - Mijn Vondelbiografie en de oorlog

Mulders, N. - Sint Nikolaas

Muurkranten, Tilburgse - door Astrid de Beer & Mirjam Heijs, ‘Geen censuur op de muur!' (Tilburg Tijdschrift)

 

Naaijkens, Jan - De's Biks

Naaijkens, Jan - Het varken

Naaijkens, Jan - De Voorhoede (1953) - eenakter. Gestencild typoscript.

Naaijkens, Jan - over Frans Mandos

Naninck, Joep - 'De ballade van de rode lippen'

Naninck, Joep - Bespreking van Hart in Ballingschap door Harrie Kapteyns in Roeping

Nispen, Victor van - Over leven en werk van Henricio Rossieau

Nooteboom, Uri - Over dichtbundels van Luc van Hoek, Frank Valkenier en Paul Vlemminx

Nooteboom, Uri - In memoriam door F. van der Meer

Oirschot, Anton van - Perszuivering na de oorlog

Ostaden, Franciscus van - Puk en Muk naar de maan - uit: Groot vakantieboek 1958

Ostaden, Franciscus van - Reizen van Puk en Muk naar het land van de mensen - deel 1

Ostaden, Franciscus van - Reizen van Puk en Muk naar het land van de mensen - deel 2

Ostaden, F. van - Biografisch portret uit Brabantse Biografieën I

 

Peters, Caesario - 'De voorbereiding in de diaspora'

Peters, Caesario - Over drukker Bartje Luijten

Peters, Caesario - Over frater Joseph Reijnders

Peeters, Ronald - over Gerard van Spaendonck (Tilburg Tijdschrift 2000)

Peeters, Ronald -  over F.C. Donders (Tilburg, Tijdschrift, 2000)

Peeters, Ronald - over Sjef van Dongen (Tilburg, Tijdschrift, 2000)

Peeters, Ronald - Over Tilburgse drukken in de 18de eeuw (Vieweg)

Peeters, Ronald - Over een miniatuurportret van koning Lodewijk Napoleon

Peeters, Ronald - Over de Lindeboom (Tilburg, Tijdschrift 1993)

Peeters, Ronald & Henk van Doremalen - Van Gogh in Tilburg (Tilburg, Tijdschrift, 1990)

Peeters, Ronald - De eerste foto's in Tilburg gemaakt (Tilburg, Tijdschrift, 2013)

Peeters, Ronald - Tilburgse boekencuriosa (Tilburg, Tijdschrift, 1994)

Peeters, Ronald - Tilburgs Dialect (Tilburg, Tijdschrift, 1995)

Peeters, Ronald - Boekencuriosa uit Tilburgs bezit - uit Tilburg Tijdschrift.

Peeters, Ronald - De boekerij van Pieter van Dooren - in Tilburg Tijdschrift.

Pijnenburg, Piet - In memoriam door Ed Schilders

Pijnenburg, Piet - Vruuger op Broekhoven

 

Raak, Cees van - Over Frank Valkenier en de Brandon Pers

Raak, Cees van - Rob van Putten over Het Wilhelminapark van Tilburg (Tilburg Tijdschrift)

Reijnders, fr. Joseph - door fr. Caesario Peters

Rijnen, Toon - Ed Schilders over zijn boek De Brazza - Tilburg Tijdschrift, 2012, nr.2

Robben, Cees - Fraters_Vrienden van vruuger

Robben, Cees - Bijdragen van Ed Schilders over Cees Robben aan dialecttijdschrift Brabants

Robben, Cees - Heemkundige bijdrage aan Actum Tilliburgis (Historische bijdragen) - 1970_2_Watervoorziening (1)

Robben, Cees - Heemkundige bijdrage aan Actum Tilliburgis (Historische bijdragen) - 1970_3_Daank oe lieven heerken

Robben, Cees - Heemkundige bijdrage aan Actum Tilliburgis (Historische bijdragen) - 1970_3_Watervoorziening (2)

Robben, Cees - Heemkundige bijdrage aan Actum Tilliburgis (Historische bijdragen) - 1970_4_De soen-acte

Robben, Cees - Heemkundige bijdrage aan Actum Tilliburgis (Historische bijdragen) - 1971_l_Willem Evertse van Voorst

Robben, Cees - Heemkundige bijdrage aan Actum Tilliburgis (Historische bijdragen) - 1972_l_Dominicus de Beeck

Robben, Cees - Heemkundige bijdrage aan Actum Tilliburgis (Historische bijdragen) - 1972_3_Paleiste Goirle

Robben, Cees - Heemkundige bijdrage aan Actum Tilliburgis (Historische bijdragen) - 1972_4-5_Ververijen Tilburg en Goirle

Roeping - Feestnummer voor Anton van Duinkerken

Roeping - Antoon Coolen - Over zijn ontmoeting met Van Duinkerken - volledige tekst

Robben, Cees - Levensbeschrijving door Paul Spapens (Tilburg Tijdschrift 2001)

Rombouts, fr. Sigebertus - Zijn bibliografie inclusief tijdschriftpublicaties

Rombouts, fr. Sigebertus onder pseudoniem Godfried - De Hunnenburcht

Rombouts, Sigebertus - Levensbericht van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Rombouts, Sigebertus - Zijn vooruitstrevende ideeën over dyslexie - door Rien Vissers

Roothaert, Anton - Onbekende dader

Roothaert, Anton - Chinese handwassing

Roothaert, Anton - Onrust op Raubrakken

Roothaert, Anton - Doctor Vlimmen

Roothaert, Anton - Camera loopt

Roothaert, Anton - De vlam in de pan

Roothaert, Anton - Villa Cascara

Roothaert, Anton - De wenteltrap

Roothaert, Anton - Spionnage in het veldleger

Roothaert, Anton  & Jaap Romijn - Een avondje in Muscadin

Roothaert, Anton - Vlimmen contra Vlimmen

Roothaert, Anton - Gevaarlijk speelgoed (toneelstuk)

Roothaert, Anton - Vlimmens tweede jeugd

Roothaert, Anton - Oom Pius

Roothaert, Anton - Duivels fortuin

Roothaert, Anton - Die Verkeerde Weereldt

Roothaert, Anton - Tilburgse jaren - door Frans walch

 

Schilders, Ed & Luc Verschuuren - De Ballade van Kees Kruik

Schilders, Ed - De voorhuid van Jezus

Schilders, Ed - De Comediekwestie (Tilburg Tijdschrift)

Schilders, Ed - De prenten van Cees Robben (Tilburg Tijdschrift)

Schilders, Ed - Over Karel Janson / Hans van Uden (Tilburg Tijdschrift)

Schilders, Ed - Bijdragen over Cees Robben aan dialecttijdschrift Brabants

Schilders, Ed - In memoriam Piet Pijnenburg

Schilders, Ed - Over Ton Rijnen en De Brazza - Tilburg Tijdschrift, 2015, nr. 2

Schurink, H. - In memoriam door Gerard Steijns (Tilburg Tijdschrift)

Servatius OFMCap, pater dr. - De kerk en het boek

Siemer, Frans - over zijn tentoonstelling in 1977

Siemer, Frans - Anton van Duinkerken over Frans Siemer

Siemer, Frans - Herdacht door José Boyens, 1968

Siemer, Frans – Leonarduslied

Siemer, Frans – Bijdragen aan De Kangoeroe

Siemer, Frans - Veur de Siemer, door Willem Smits; uit het feestnummer van De Kangoeroe bij het 40-jarig priesterjubileum van Frans Siemer, 1952

Siemer Frans -- Openingsrede van Jos. Bedaux bij de Siemertentoonstelling 1977

Smulders, Ferdinand - 61 Heemkundeartikelen

Spaendonck, B.J. van - Cor van der Heijden over zijn dissertatie  In de wol geverfd (Tilburg, Tijdschrift 2000)

B.J. van Spaendoncks repliek en Van der Heijdens dupliek (Tilburg, Tijdschrift 2000)

Spaendonck, Gerard van - door Ronald Peeters (Tilburg Tijdschrift 2000)

Spapens, Paul - Levensbeschrijving van Cees Robben (Tilburg Tijdschrift 2001)

Spapens, Paul - Over Peerke Donders (Tijdschrift Tilburg)

Steijns, Gerard - 1984 nr. 3 (Tongerlo)
Steijns, Gerard - 1989 nr. 4 (Hessen Kassel)
Steijns, Gerard - 1990 nr. 3 (Heikese kerk)
Steijns, Gerard - 1999 nr. 2 (Willem II)
Steijns, Gerard - 2000 nr. 3 (Jeruzalem)
Steijns, Gerard - 2001 nr. 2 (Zorgvlied)
Steijns, Gerard - 2001 nr. 3 (St. Sebastiaan)
Steijns, Gerard - 2002 nr. 2 (Zorgvlied)
Steijns, Gerard - 2004 nr. 1 (St. Sebastiaan)
Steijns, Gerard - 2005 nr. 3 (Aard en karakter van de Tilburger)

Sterneberg SJ, H.A. - Een Busselke Braobaansch

Sterenborg, Wil cs - De Korvelseweg - Woordenlijst Tilburg

Sterenborg, Wil - Tilburgs dialect, 1ste druk

Sterenborg, Wil - Tilburgs dialect, 2de druk

Sterenborg, Wil - De stomme E

Sterenborg, Wil - Tilburg of Tilbörger?

Sterenborg, Wil – (Van) alles over de sjwa

Sterenborg, Wil - De spelling van het Tilburgs erkend (Tilburg Tijdschrift)

Sterenborg, Wil - Het Tilburgs leesplankje (Tilburg Tijdschrift)

Swagemakers, Oda - Gedichten

Swets, Francine - The Phonological Word in Tilburg Dutch, Government Phonology and a city dialect of Dutch.

 

Tacken, Tom - Over frater Caesario Peters

Thelen, Ton - Over pater Fidentius van Beers

Theologische Faculteit - bibliotheek - door Ton van der Meer

 

Uden, Hans van - Blaast de ketels af!

 

Valkenier, Frank - Cees van Raak over Valkenier en de Brandon Pers

Valkenier, Frank -Gedicht uit Brabantia Nostra - Een edele kwam en ging

Valkenier, Frank -Gedicht uit Brabantia Nostra - Herfstregen

Valkenier, Frank -Gedicht uit Brabantia Nostra - Wind

Valkenier, Frank -Gedicht uit Brabantia Nostra - 21 Januari

F. van der Ven (Frank Valkenier) - Kritiek op de bloemlezing Tussen Maas en Schelde van P.C. Boeren

Versteeg, M.C. - Ik ga biechten

Versteeg, M.C. - Handleiding Echt lezen

Versteeg, M.C. - Vlugge slang

Vissers, Rien -  Over Sigebertus Rombouts en zijn vooruitstrevende ideeën over dyslexie

Vlemminx, Paul - Ontginningen

Vlemminx, Paul - Den hof der jonkheid

Vlemminx, Paul - Gedicht uit Brabantia Nostra - De Vijfberg

Vlemminx, Paul - Gedicht uit Brabantia Nostra - Epiphania

Vlemminx, Paul - Gedicht uit Brabantia Nostra - Gaude Virgo

Vlemminx, Paul - Gedicht uit Brabantia Nostra - In het groen

Vlemminx, Paul - Gedicht uit Brabantia Nostra - Witte waterlelie

Vos, A. - ‘Van Heukelom via Manhattan naar Tilburg en terug’

 

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - Kettingdrogen  (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - Mommers  (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - Mommers in 1899 (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - wevershuisjes (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - weverswoning (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - weverswoningen architectuur (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - Textielmuseum (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - de Kruikezeiker (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - De hond van Chrisje Mommers (Tijdschrift Tilburg)

Wagemakers, Ton - Textielgeschiedenis Tilburg - Het belang van de Tilburgse textiel (Tijdschrift Tilburg)

Weijnen, A. - De knechts van Sinterklaas

Weijnen, A. - De rommelpot

Weijters, C.J. - Scholen en schoolmeesters in Tilburg 1532-1858

Weijters, C.J. - Stadsrechten (Tilburg Tijdschrift)

Wichmans [De paap van gramschap] - door Hoppenbrouwers in Tilburg Tijdschrift

Wijs, Lambert de - Een Marialegende

Wijs, Lambert de - De lindeboom van Tilburg

Willemen, Ad - Over Constant Huijsmans

Willigen, Adriaan van der - Reize door Frankrijk

Willigen, Adriaan van der - Parijs in den aanvang van de negentiende eeuw

Willigen, Adriaan van der / Lambert de Wijs - Uit het Dagboek van Adriaan van der Willigen

Willigen, Adriaan van der - Levensloop, door Gerard Steijns (Tilburg Tijdschrift)