HOME
SPECIAAL
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
AUDIO

Muziek/tune: Tom America: 'Tjilp Tjilp', van de CD 'de Mus'

De Brabantse namen van de vogels zijn ontleend aan het boek 'Lexicale variatie cognitief
semantisch benaderd', van Jos Swanenberg
.

 Luister naar hun gezang - Lees hun Brabantse benamingen

07-10-2005 - Gouddelver - De kneuter (vink) - vertalingen in het Nederlands en Kempisch van een liedtekst van Schubert
Lente 2005 - Ed Schilders - column - Slechtvalk, steenuil, ooievaar en pimpelmeesman
Wielewaal (met een gedicht van Paul Vlemminx; zonder Brabantse namen) Ekster (met een gedicht van Lou Vleugelhof; zonder Brabantse namen)
Blauwe reiger (met een gedicht van Lou Vleugelhof; zonder Brabantse namen) Staartmees (met een gedicht van Cor Swanenberg)
Veldleeuwerik (met een gedicht van Lodewijk van Woensel) Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik (met een gedicht van Frank Valkenier) Zanglijster
Grote lijster Koperwiek
Kramsvogel Merel met een korte beschouwing van Jan Bruens, een gedicht van Lodewijk van Woensel, twee gedichten van Piet Heerkens, een gedicht van Cor Swanenberg, en een gedicht van Carel Swinkels
Boerenzwaluw Huiszwaluw
Oeverzwaluw Gierzwaluw
Nachtzwaluw Huismus (met gedichten van Piet Heerkens & Piet van Beers)
Ringmus Grasmus
Heggenmus Koolmees (met 2 gedichten van Cor Swanenberg)
Pimpelmees (met een gedicht van Lodewijk van Woensel) Kuifmees
Zwarte mees  
Een Prent van de Week van Cees Robben over Vogelnamen
Lodewijk van Woensel: De kneuter en den dichter