Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

© 2021

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

zijn dialectverzen

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier vanaf 1957

ONDER REDACTIE VAN BEN VAN DE POL


Lechim van jaar tot jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Lechim

De schrijversnaam Lechim is een anagram van de voornaam van Michel van de Ven. MichaŽl (Sjel) Johannes Waltherus Adrianus van de Ven werd op 28 oktober 1923 in de Capucijnenstraat geboren als zoon van Catharina van Herwaarden en MichaŽl Cornelius van de Ven. Zijn vader was letterzetter van beroep en die startte in de jaren í30 een eigen drukkerij, De Hoop genaamd, waar Michel van de Ven eveneens als letterzetter ging werken. Vanaf 1957 publiceerde Van de Ven elke week een gedicht in het Tilburgs dialect in de Tilburgse Koerier. Dat zou hij blijven doen tot aan zijn dood in 1982, en het maakte hem bij het Tilburgse publiek even populair als Cees Robbens Prent van de week. Niettemin is er geen enkel vers van Lechim in boekvorm verschenen, totdat Ed Schilders in 2014 acht gedichten van Lechim opnam in de bloemlezing Ik praot nie frÍet (Gianotten Printed Media; deel 5 in de reeks InTilburg).

Op website CuBra verschenen eerder enige honderden verzen van Lechim, door Ben van de Pol geredigeerd vanaf knipsels uit de Koerier. Deze knipsels waren echter ongedateerd. Nadat alle jaargangen van de Tilburgse Koerier gedigitaliseerd waren door het Regionaal Archief van Tilburg is een begin gemaakt met deze nieuwe website met werk van Lechim. De verzen zijn nu opgenomen in de volgorde van publicatie. Bewerkbare digitale versies van de teksten werden verzorgd door Lex van de Pol. Ben van de Pol heeft deze digitale teksten vervolgens vergeleken met de gedrukte versies en waar nodig aangepast. Hoewel de spelling van het Tilburgs dialect zoals Lechim die toepaste soms niet helemaal beantwoordt aan de spelling zoals die tegenwoordig wordt gehanteerd, is de originele spelling steeds aangehouden.