CUBRA HOME
Heemkundig werk op CuBra
Heemkunde Tilburg Pierre van Beek
Heemkunde Tilburg Lambert de Wijs
Heemkunde Tilburg A.J.A.C. van Delft
Diverse auteurs

Deze rubriek wordt geredigeerd door Ben van de Pol

Copyright 2017 van deze digitale presentatie en ontsluiting: Stichting Cultureel Brabant - CuBra & Ben van de Pol

 

Voorwoord

 

In 1930 kwam de gemeente Tilburg op het idee om het Paleis van koning Willem II te gaan gebruiken als representatief stadhuis. Voordat dit plan werkelijkheid kon worden, moest er nog wel het een en ander gebeuren. Uiteindelijk kon op 1 augustus 1936 het paleis-raadhuis officieel  in gebruik worden genomen. Dit was een belangrijke historische gebeurtenis voor Tilburg. Het paleis bleef immers behouden en dit gebouw was toch een nagedachtenis aan de zo geliefde koning Willem II. Ook het nijpende ruimtegebrek op het oude gemeentehuis van architect Van Tulder was nu meteen verleden tijd.

Er moest natuurlijk uitgebreid feest gevierd worden. De gemeente verzocht in 1935 de vereniging Tilburg Vooruit de leiding van de festiviteiten op zich te nemen. Deze voorloper van de VVV, die al heel wat Oranjefeesten voortreffelijk georganiseerd had, stemde toe en ging aan de slag. En met succes. In de feestweek van 1 tot en met 9 augustus 1936 vonden door heel de stad allerlei activiteiten plaats, met als onbetwist hoogtepunt het openluchtspel "Koning Willem II in Tilburg".

Ik heb de hele wordingsgeschiedenis van het nieuwe representatieve stadhuis in beeld gebracht, enkel en alleen via de berichtgeving over dit onderwerp in de Nieuwe Tilburgse Courant. Het eerste artikel vond ik in de krant van 24 mei 1930 en het allerlaatste stond op 16 september 1936 in de NTC. In totaal noteerde ik 350 artikelen, variërend van héél groot tot héél klein. Hieronder volgt een overzicht van de hoofdstukken waarin ik de publicaties heb verdeeld. Elk hoofdstuk bevat een eigen overzicht met de gegevens van de daarin opgenomen publicaties.

 

De in de hoofdstukken opgenomen foto's zijn afkomstig uit de collecties van Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg, niet uit de krantenartikelen.

 

Ben van de Pol

 

Inhoud & een greep uit de artikelen

Hoofdstuk 1

24-05-1930 t/m 16-12-1935

Grootse plannen - Aanbesteding - Maquettes - Gunning - Tilburg Vooruit
Hoofdstuk 2 06-01-1936 t/m 17-03-1936 Komt Juliana? - Openluchtspel - Inzameling - Parkietenkwekers
Hoofdstuk 3 20-03-1936 t/m 24-04-1936 Komt de koningin? - Gildefeesten - De gebrandschilderde ramen
Hoofdstuk 4 29-04-1936 t/m 13-06-1936 Collecte - Willem II-tentoonstelling - Jubelgedicht - Meubilering
Hoofdstuk 5 15-06-1936 t/m 11-07-1936 De ramen - Fietstocht - Geschenk der raadsleden - Koningin komt niet
Hoofdstuk 6 15-07-1936 t/m 29-07-1936 Paleis nadert voltooiing - Feesten voor de werklozen - Défilé
Hoofdstuk 7 30-07-1936 t/m 03-08-1936 Gedenkboek - Het feest begint - Gouden sleutel - Muurschildering
Hoofdstuk 8 04-08-1936 t/m 06-08-1936 Roei-, hengel- en gildewedstrijden - De Hindenburg - Legerdag
Hoofdstuk 9 07-08-1936 t/m 10-08-1936 Galaconcert - Jordaan-cabaret - Gekostumeerde voetbalwedstrijd
Hoofdstuk 10 11-08-1936 t/m 16-09-1936 Slot Paleis-Raadhuisfeesten - De bezichtiging blijft voortduren
Chronologische lijst van alle artikelen

Naar het begin van de pagina