CUBRA HOME

Redactie

Ed Schilders


2019 Stichting Cultureel Brabant

Jan Franken

 

 

Een teruggevonden dagboek over de hereniging van twee Tilburgers met een onderduiker

 

 

Inhoud

 

- Voorwoord - Ed Schilders

- Bij wijze van inleiding: een artikel uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 18 september 1946

- Het complete dagboek met transcriptie van het handschrift door Ben van de Pol, foto's, krantenknipsels, en aantekeningen door Ed Schilders

- Vertaling van fragmenten uit de Amerikaanse krantenberichten met betrekking tot de onderduik van Coleman

- Transcriptie van Frankens handgeschreven tekst - Ben van de Pol

- Transcriptie van de volledige artikelen uit Amerikaanse dagbladen over het bezoek van Jan en Annemie Franken aan John Coleman - Ben van de Pol

- Persoonsgegevens gezin Franken

- Colofon & dankwoord