INHOUD AANVULLINGEN
INHOUD W T T
CUBRA HOME

PRINT DEZE PAGINA

 

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

17-10-2022

Uit het geheugen van Hans Hessels

Opgetekend in 2020, 2021, 2022

Inleiding

In de loop van de jaren heb ik in mijn omgeving veel typische uitspraken en woorden in onvervalst Tilburgs opgevangen. Soms plat en bot maar vooral vaak humoristisch. De laatste jaren heb ik wederom geput uit mijn geheugen en het onderstaande verzameld. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de bronnen voor het merendeel afkomstig zijn vanuit de generaties van mijn ouders en grootouders

Hans Hessels ( 1957)


 

VAN ALLES WAT

 

Ge wrt dur gin koetsen f rijtgen ooverreeje Het zijn niet de fatsoenlijke mensen die je kwaad doen

 

ch, doeter mar en bietje meej aon Ook al is het niet gemakkelijk, toch maar proberen om te gaan met de ander

 

Die/den dieje van hiernffe de buurvrouw/-man

 

Ds mar ene bllegoj Dat is maar op een steenworp afstand


Meej oew gat in de booter valle Boffen


D heej me w in Het duurt me toch een tijd eer dat klaar is


Kaaw/kouw, dr kunde oewge teege kleeje Tegen kou kun je je kleden


Al wgge geleerd ht Je uiterste best doen

 

Toe mar, tis jullie moeder nie... Gezegd wanneer iemand te voorzichtig bezig is om iets materieels gedaan te krijgen


Ge verlangt nr oewen dod  Gezegd wanneer je uitkijkt naar een moment in de verdere toekomst

 

En bietje schef, d juffert goed een beetje scheef, dat geeft niks

 

De lop zitter nie in Als de klanten de winkel/gelegenheid links laten liggen

 

Op hum menier Op zijn manier

 

Wr tis wilt zn Gezegd van een plek waar veel volk is

 

Ds ng minder as niks Dat is heel erg weinig


Zo zalter nie om spanne Zo spannend zal het niet worden; het zal wel meevallen

 

Ds me vur ene snt f vf Gezegd van een veel (vaak negatief) besproken figuur


tschvers gevraogd Gezegd als er een flinke teleurstelling verwerkt moet worden


Aanders tch zo niks? Gezegd als iemand een opsomming geeft van alles wat er niet deugt

 

De goej moeten et onder de kaoj lije De goeden ondervinden de nadelen van de maatregelen die getroffen moeten worden zodat de kwaden zich zouden gedragen

 

Kouwe kaant De aangetrouwde kant van de familie

 

Zo fret as enen hond meej zeuve lulle Zo trots als een hond met zeven lullen

 

Trkpp Tochtgat

 

n heur is reuk nch smaok aon Het is een erg saaie vrouw


Et heej mar nt en klurke Gezegd van kleurtjes die tegen wit aanzitten; gebroken wit

 

Daor hbbek gin tstns meej Daar heb ik niks mee te maken; daar heb ik niets mee uit te staan

 

Die doe alles w Gd verbojen heej  - Dat is een deugniet


Han ze gin grottere? Als je ergens het veruit grootste exemplaar koopt/kiest

 

Dan hddem zver Dan heb je hem goed te pakken

 

Ge ht meense n ge ht ptlojer Het laatste gezegd tegen een sukkelaar/nietsnut

 

Ouwbaoker Ouwoer

 

Ojeejao Ja hoor, zeker wel


Daor kunde vergif op inneeme Dat gaat gegarandeerd gebeuren

Iets nie oover oewe kaant laote gaon Je laat je ergens niet het slachtoffer van zijn

Het zit er afgelaoje vol Het is volle bak


Toenirst Toen die keer


Et gao dur men zielemnt heen Het gaat door mijn ziel heen

 

t se fesoen Uit zijn model (van fatsoen)

 

D dankt me de stoep Dat is nogal wiedes

 

Versnutsele verdoen, verspillen

 

Ik kan er ginne gatslag nr slaon Ik heb er geen idee van

 

Daor gaotie meej ten ordel Dat draagt of gebruikt hij overal

 

Hij heej et mouw/maaw wir aon Hij zit weer in een zeurperiode

 

Pakkesgered Klaarliggend om mee te nemen

 

 

(GEEN) VERSTAND

 

Ge ht een goej verstaand mar tis ng nie gebrkt Complimenteus laten merken dat de ander lomp is

 

Hast zo ws as ene meens Compliment dat meteen teniet wordt gedaan

 

En gtje in oewe kp hbbe Niet goed wijs zijn

 

Hddet f krgdet? Gezegd wanneer iemand zich idioot begint te gedragen

 

 

HUMOR

 

Meej mn kunde alle kaanten t  behalleve de goej Geestig bedoelde reactie als gevraagd wordt waar je naar toe wilt

 

Dies mielietr b de soldaote - Dubbele benaming

 

Valt dod, lfde gij ok ng!? Ga weg, leef jij nog!?

 

f ge wrst lust? Dan kunde vlle schte! Als je worst eet, kun je velletjes poepen; plagerig gezegd als iemand vraagt om een herhaling van wat je net gezegd hebt

 

Grot gevaor van durkoome Gezegd als je je een beetje pijn hebt gedaan maar het wel zult overleven

 

In zen vl assie nie gestrupt is Geestig bedoeld antwoord op de vraag waar een ander is

strpe

 

It... W tussen oe tene zit... - Tenenkaas

 

 

AGRESSIE

 

Ze vchte mekaar de kiet t Ze vechten elkaar het huis uit


Zakkoe es meej oew bakkes oover de kaaje naaje Zal ik jou eens met je smoel over de straatstenen slaan


De een: Ik zal oe es vur oew bakkes slaon! De ander: Wie nimde daor vur meej? De een: Den deeze, n ds en bruur van den dieje! (laat beurtelings zijn vuisten zien) Als twee vechtjassen elkaar overbluffen

 

Hdde ng spatjes? Heb je nog wat? (uitdagend gezegd)

 


COMMUNICATIE

 

Om de nondejuu nie, n Zeer zeker niet (dubbele ontkenning)

 

En stm as ene kksklpper Een harde luide stem zoals de vroegere cokeskloppers


Zi den aandere Verwijzend naar het verloop van een gesprek tussen twee mensen


Jao, zeej!? Gezegd wanneer je de ander niet helemaal gelooft of het gezegde een sterk verhaal vindt

 

Kommendeert oewen hond n blaft zlf Gezegd wanneer je niet gediend bent van de orders die de ander uitdeelt


Irst kke, dan kwke Niet te snel roepen als je iets niet meteen kunt vinden

 

As ouwoere wrst was, hadde gij en hil nd Als ouwehoeren worst was had jij een lange

 

 

ETEN EN DRINKEN

 

W eete we? Stront meej stripkes! Dooddoener om een kind te plagen

 

Passefiet roerzeef, passeerzeef; uit Frans passe-vite

 

Zaand schuurt de maog Het geeft niks als je wat zand binnenkrijgt, het is goed (zogenaamd) voor de maag

 

Soep meej oge soep met vetringen; vleesbouillonsoep

 

 

OUDER EN KIND

 

Er is te veul dak op et hs Door volwassenen gezegd tegen elkaar als het onderwerp dat ze zouden willen bespreken niet geschikt is voor de aanwezige kinderoortjes

 

Ge ht er gin knd aon Je hebt er helemaal geen last van

 

Ge zult oe trntjes ng hard nodeg hbbe Hier moet je niet om huilen, er zullen nog ergere dingen gebeuren

 

 

POEP EN PIES

 

Hij stikt zen tungesken al nr bte Als de nood van achter zo groot is

 

Ene gruune Taai speeksel dat van diep komt en een groenige kleur kan hebben


Ze poepen n piesen ammel t etzlfde gat Iedereen is gelijk

 

Smlt in oewe mond as kiepestront Het is net zo zacht als kippenstront

 

De roepert en de poepert De mond en de kont

 


SEKS

 

D zi ons Keej venaacht ok! Bij een opmerking die dubbelzinnig kan worden opgevat verwijzen naar de exploten afgelopen nacht in het echtelijk bed

 

Hlbewooner Homofiel

 

Brnwrker Homofiel

 

 

UITERLIJK

 

Zuur in oew broek hbbe Er is veel loze ruimte achter in de broek (vergelijk: een pond  broek n en ons kont)

Kont

 

Zt mar een pt op tusse de vrekes Gezegd tegen een lelijkerd zodat hij herkend kan worden tussen de varkens

 

Gij zult oewen dikke kp wel houwe Gezegd wanneer een gezet persoon flink aan het schranzen is

 

Siepers t oew oge kke Vochtige ogen hebben (of: zoals een sieperse kat (uit Cyprus)?)

 

Fret lillek Ontzettend lelijk

 

Strplrze Laarzen met een opstroopbaar pijpgedeelte

 

Dikdouwerke Vrouwtje met een dik, gedrongen postuur

►Hakdlleke, Prpke

 

Hakdlleke Klein dik gedrongen vrouwtje

 

Schlvisoge Flets gekleurde ogen

 

Grot inkoome Gezegd als een vrouw wijdbeens op een stoel zit

►waaj koj


De een: Hk iets van oew aon? De ander: N, dan zaagder wl beeter t! Baas boven baas


Mik f soep in oew oge oogvuil

 

Wirgaoj Evenbeeld

 

Schlen bats Schele mafkees

Ooverbter Iemand wiens bovengebit verder uitsteekt dan het ondergebit

Sntenbak Mond waarbij iemands ondergebit verder uitsteekt dan het bovengebit

Bakhs - Gebit

Boebes Bonkig boers figuur

 

Ene schouwe Schuw uitziend maar ook slordig gekleed persoon

 

 

ZIEKTE EN DOOD

 

Hij zit in ene kaoje ruij Het gaat momenteel niet goed met zijn gezondheid


 

SPORT EN SPEL

 

Der onderdeur speule meej de dve De eigen duiven komen niet in de uitslag voor

 

De dve meej tmaoke Aan de hand van de klokconstateringen de uitslag van de duivenvlucht opmaken

 

De dven oplaote Duiven zelf trainen door ze naar een andere locatie te brengen waar ze vervolgens worden losgelaten en hun weg naar de kooi moeten vinden

 

De plojen t oew gat rije zo hard fietsen dat de billen worden strakgetrokken

 

Krskenulleke Kruisjenulletje Spelletje op papier of in het zand waarbij je om de beurt spelend in een 9-vaks vierkant drie kruisjes of nulletjes op een rij moet zien te krijgen

 

Haover in oew kniejes hbbe (Vooral bij kinderen gedaan) de zijkanten van de knien snel masseren waardoor er een kietelende pijn ontstaat


Spierballe rije De plaaggeest gaat met de knien op de spierballen van de liggende ander heen en weer bewegen en hem zo pijnigen


Ingoojs Inworp

 

Friekik Vrije trap (free kick)

 

Hns - Handspel (hands)

 

Krner Hoekschop (corner) 

WEER

 

Ge krgt er aaltij en strtje van meej Gezegd van een storm of onweer dat een aangrenzende streek treft maar ook in de eigen omgeving licht merkbaar is


Tis gin sort van weer Het weer is zo slecht dat er geen benaming voor bestaat

 

Et wrt goej weer, de vrekes niese Plagerig tegen iemand gezegd als die zojuist geniest heeft


Men ksteroge steeke wir Er komt slecht weer aan

Ge waajt oew broek t Het waait zo hard dat.