INHOUD AANVULLINGEN
INHOUD W T T
CUBRA HOME

PRINT DEZE PAGINA

 

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

01-02-2020

Uitspraken en dooddoeners van Frans Hessels (1931-2006)

Opgevangen en opgetekend door zijn zoon Hans Hessels (1957)

 

Inleiding

Mijn vader was een man die veel in uitspraken, dooddoeners en oneliners communiceerde. Soms plat en racistisch, maar bovenal vaak humoristisch en altijd Tilburgs. Hij gebruikte ze vooral om een gesprek niet te laten voortduren als hij geen zin of tijd had. De laatste jaren heb ik deze uitspraken verzameld. Of hij ze zelf verzon of ergens oppikte, weet ik niet. Waarschijnlijk een combinatie. Hoe dan ook, de meeste van deze oneliners ken ik alleen van hem en sommige daarvan hoorde ik tot vervelens toe.

Hans Hessels


 

Communicatie

- Iemand zegt wat hij gaat doen maar het interesseert je niet bijster: - ge ziet mar n aanders kkte mar!

- Tegen iemand die hem of haar hard uitlacht in gezelschap: - der laagt niemand as gij!

- Als je duidelijk probeert te maken waarom iets niet gelukt is: - den dod heej aaltij enen orzaok!

- Als moeder weer eens niet zo spraakzaam is: - ons Keej, dr is Willem de Zwger en ouwoer bij!

- Bij een onsamenhangend en van de hak op de tak springend verhaal: - n toen ging ze wir bij Mieke van Riel nr binne!

- Als je iedereen vraagt even stil te zijn: - der zeej niemand iets as gij!

- Wanneer je hem of haar voor iets uitscheldt: - wilde gij et zn?

- Als je iemand vraagt iets tegen hem te mogen zeggen: - gij nt zt Jooke meugen alles teege mn zgge!

 

Dieren

- Biologieles: - en vloj is en zver bisjeet heej gin ls!

- Als je terugschrikt voor een hond: - die doe niks, dies ommers blij dttie et lven heej!

 

Eten en drinken

- Bij het zien van een bord met papperig, brokkelig eten: - ds al ene keer gegeete!

- Als je niet veel honger hebt: - ge moet goed eete, dr gn oew kaoke van tstaon!

- Als je bij het eten een kruimel laat vallen: - der valt en stukske t oew neus!

- Als iemand gezegd wordt dat hij geen peestamp lust: - d lussek wl, mar vur mn hoeve die peeje der nie in!

- Als je etensresten rond de mond hebt: - lustet nie omdgget ammel n oewe mond smrt?

- Iemand die zijn borreltjes graag lust: - die spierst er nie in!

- Als je bij het eten nogal royaal bent met sausjes en kruiden: - zo kunde ene stront ng wl lkker maoke!

 

Feest

- Als je op een feestje noodgedwongen op een harde keukenstoel moet gaan zitten: - dan duurt den aovend lkker lang!

- Als je je tussen het vele publiek bij een evenement een goeie plaats wilt veroveren: - irste rang, zlf douwe!

- Als het erg druk is op een feest of bijeenkomst: - hier moete in de lngte laage!

- Op een moment dat je met zn allen ergens van zit te genieten: - slcht laand wr et niemand goed heej!

- Op een feestje bij mensen die niet zo royaal zijn met de drank: - daor zulde gin zatsel haole!

 

Ouder en kind

- Tegen een ouder van een kind dat flink verwend wordt: - ge moet er ammel gin aajkes onder lgge!

- Als je de kamer binnenkomt en beweert dat het daar stinkt: - drnt ng nie! of: - doet oewe mond es dicht n ruukt ng es!

- Als je tegen een ouder iemand opkijkt: - die heej zen gat ok mar in tweeje!

- Het is uit met een vriendinnetje: - gin haandevol mar laandevol!

- Als je vraagt een glas met drank door te geven: - kunde van hiert drinke?(...als ik het gooi...) of: - waor wildet hbbe? ( als ik het gooi)

- Als je bij hem zit en nogal druk bezig bent en veel plaats nodig hebt: - kank hier blve zitte?

- Als je je verveelt; kweenie wk moet doeoehoeoen!!!: - zaand n elkaar knpe! of: - den aop vloje! of: - leege zakke rchtztte!

- Doe je iets verkeerd: - ge zt ng nie zonne klne lul! of: - lul meej vingers!

- Als je een beetje in de weg loopt in een kleine ruimte: - gao tch es wg van dieje vierkaante meeter! of: - gao tch es onder et voetegetrap t!

- Als je steeds aan het zeuren en mouwen bent: - ast mouwerke dod is, meugde gij et mouwerke wrre!

- Plagen van een kind: - ik kn jullieje paa wl, die heej n ene kaant mar en oor! of: - slpt jullieje paa ng nffe jullie moeder?

- Je afvragend waar pa en ma die dag of avond naar toe moeten: - nr et tgepakt kke! of: -nr husse meej oew neus er tusse! of: -nr hdde, kierze plukke!

- Als je ergens aanzit: - blft er es venaaf meej oew sausdme! (ofklontjesvingers)

- Bij het gaan vrijen buiten de regio: - ge rijdt er veul schon vurbij!

- Ouders en kind of kinderen wonen (te) dicht bij elkaar: - ge meugt de schorsten nie zien roke!

- Als je eens een moeilijk woord gebruikt: - kundet schrven ok?

- Als je onhandig met een mes bezig bent: - snijt nie in oewe rug!

- Als je je niet laat besodemieteren door een ander: - wl van rem, mar nie van lomp vlk!

 

Poep en pies

- Wanneer iemand flink uit zijn mond stinkt: - hdde gij gin kont omdgge zo t oew bakkes stinkt?

- Wanneer je je handen wast na toiletbezoek: - hdde durt pepierke gevat?

- Als je luidruchtig in de wc plast: - et lkt wl et prd van ven Gnd n Los!

- Als je weggaat: - nie in de stront trappe!

- Als je in je broek hebt gekakt: - d blft nie lang wrm!

 

Ras

- Er loopt een neger voorbij: - die hbbe ze meej en spiegeltje t den bom gelkt!

- Tegen een ander: - die ziede nie veul mir! Ander: wie?.....die neegers meej die witte konte!

- In het verkeer voor een plotseling overstekende neger: - tkke, die betlde vur ene goeje!

- Bij een negerin met slappe, hangende, lege borsten: - kkt die meej der vtlre medllies!

 

Seks

- Bij het zien van een lelijke vrouw: - dsser en om et af te leere!

- Over een erg klein maar goed gevormd en voorzien meisje: - mar ze heej wl alles!

- Bij een vrouw met een strak zittende broek: - dr kan ng gin haand tusse!

- Bij het zien van een erg lange vrouw: - ds nen hoge; dr moete inklimme!

- Bij het opmerken van een vader met kroostrijk gezin: - n ieder scht is ng ginnen indvoogel! of: - die heetem ok nie meej  pisse versleete!

- Als een vrouw wijdbeens op een stoel zit: - kkt die meej der waaj koj!

- Iemand die vrijt met een ander wiens taal hij niet spreekt: - dan moetet amml nwze!

- Achter een vooroverbukkende vrouw: - die lt flink in dere snt loere!

- Moeder tegen de middag nog steeds in peignoir: - doe tch es en broek n oe snijbon!

- Van een vrouw die een beetje ongemakkelijk en wat wijdbeens loopt: - die heeter ng en stuksken inzitte!

- Bij een plat pubermeisje, zonder borstjes: - die heej al plts vur tietjes!

- Bij een gebeurtenis voordat je geboren was: - toen zaate gij ng in de vrrekker!

- Bij het zien van een vrouw in een strakke, in de schaamstreek aftekenende broek (kamelenteen): - kkt die meej der vurprm!

- Bij het zien van een koppel met vrouw in verwachting: - die heej zen waopes te hog gedraoge!

- Bij het opmerken van een man met een forse, dikke vrouw: - die spult gren in en grote zaol! of: - die heej gre veul! of: - die zok saoves wl es tgepakt wille zien!

 

Uiterlijk

- Bij iemand met erg grote voeten: - ds en bruur van Sanders!

- Het zien lopen van een juffrouw met magere beentjes in een kort jurkje: - gin dikke reme, mar wl dunne bene! of: - die lopt op der haande!

- Wanneer je een opmerking over iemands rare gelaatsuitdrukking maakt: - die heej zon gezicht!

- Bij vuile, vettige brillenglazen: - ge moet goej oge hbbe om dur diejen bril te kunne kke!

- Tegen iemand met een hoog opgetrokken broek: - knlt oew broek nie onder oew reme?

- Iemand met veel overschot achter in zijn broek: - en pond broek n en ons kont!

- Tegen iemand met een brede mond: - der zit een vlieg op oew lip, dr bij oew oor!

- Iemand met een brede uitbundige lach: - assie laagt leej hil zen gezicht ooverhop!

- Tegen iemand die er slecht uitziet: - gij wrt nie zo oud as dgger tziet!

- Iemand met glimmende wangen: - die heej zen gezicht meej snt gewaase!

- Je merkt op dat iemand korte benen heeft: - tch tt n de grond toe!

- Als iemand intensief met een vertrokken gezicht aan het TV kijken is: - hij kkt meej hil zen verstaand!

- Teleurgesteld gezicht bv. na verlies: - snoetje int vierkaant!

- Bij het zien van iemand met een kaal hoofd: - die moet veul gezicht waase!

- Als je bepaalde uiterlijke kenmerken bij iemand opmerkt: - zukke zn amml zo!

 

Van alles wat

- Als het een tijdje duurt eer je na omzwervingen op de plaats van bestemming raakt: -et stikt zen gat wd aachtert!

- Mensen met erg weinig meubilair en inrichting in huis: - en blnd prd lopt er niks kept!

- Over een armoedzaaier: - die heejet nie bred!

- Als je iemand de waarheid hebt gezegd en deze zich daarna nederig bij je gedraagt: - hij kwaam t men haand eete!

- Als het de andere dag veel kouder is dan de vorige dag: - d schilt ene jas meej giestere!

- Als je ergens veel van hebt: - ds beeter as zo hil veul!

- Over een losbol: - dies zo zt as en krrad!

- Als zich een vervelende gebeurtenis zal voordoen in de verre toekomst: - dan doe mene kp gin zeer mir!

- Er komt voor jou een zware tijd aan: - d zal oew kuntje vaore!

- Als je het geleende niet teruggeeft: - zde gij er ene van Linhouwers?

- Bij ontevreden zijn: - et kan gin stte lije!

- Ergens netjes parkerend: - hier stn we ginnen boer in zen vnster!

- Wanneer je ergens teleurgesteld afdruipt: - kp int zak!

 

Werk

- Als je vraagt wat een bepaald iemand doet (voor de kost...): - niks, n dan hil lang aachter mekaar!

- Gezegd van iemand die weinig uitvoert: - die zal zen blaos nie scheure!

- Als iemand ergens mee stopt maar de rotzooi laat liggen: - die schaajt er meej t as enen boer van zene stront!

- Iemand hebben ze flink te pakken genomen: - die hbbe ze goed n zene feeter gehad!

- Je hebt iets (eens) goed gedaan: - zo knnekoe wir!

- Iemand met wie je niks kunt beginnen: - daor kunde gin blnde kiep meej vange!

- Laat je niet overbluffen!: - lt oewge nie ondersneuwe!

- Als je een ander wilt opjagen in zijn werk: - ik stao nie Int ngenoome!

- Als moeder de hele dag met de stofdoek rondloopt: - ons Keej die stft et stf d de vlgende week gao valle!

- Als iemand pocht dat hij iets specifieks veel beter kan dan jij: - as d alles is wgge kunt!

- Als je je superieur voelt t.o.v. een ander: - ik kan em zakken n verkope!

 

Ziekte en dood

- Als iemand er erg ziekelijk uitziet: - dies dod mar hij wittet zlf ng nie!

- Bij het zien van een ernstige zieke: - hij ziet er t as den dod van Ieper!

- Bij hoestbuien of een etterende wond: - alle kjeghd komt er t!

- Wanneer een baby of kindje er erg slecht uitziet: - die heej veul geleeje meet koome!

- Wanneer er gesproken wordt over een vervelend kwaaltje: - d ha onze paa op zen lst ok!

- Het kind ziet er nu veel beter uit dan kort na de geboorte: - dies ng goed pgedrgd!

-  Je ziet er bleek en witjes uit: -w ziede tch wit, moete poepe?

- Als een flauwerik weer eens ziek is: - der zit zeeker wir en scheet verkeerd!

- Op ziekenbezoek geweest en het gaat nog niet zo best met de patint: - hij kos ng gin vr van zen lippe blaoze!