INHOUD AANVULLINGEN
INHOUD W T T
CUBRA HOME

 

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

AANVULLING 27 juli 2017

 

BEWIJSPLAATSEN UIT:

J.M. Van der Donck

‘Mooi Truike’

in: Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882:

Samengesteld door Ed Schilders.

 

aaftermiddaag

aaftermiddaag

Zelfstandig naamwoord

Achtermiddag, namiddag

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: … vruug op den aaftermiddaag op weg nor 't durp.

begaaje

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: Op 't lest begaoide ie den boel zoo êrg, dè Driek (…) 't nie laanger kon ùthaauwe. - daar geannoteerd met: bedierf, maakte hij 't zoo bont.

blèèderhoop

blèèderhoop

samenstelling uit blij en hoop

met of in de blijde hoop, blij

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: Vaan blêderhoop liep ze de deur ùt, om te kèke wie 't waar.

boerevrommes

boerevrommes

samenstelling van boeren en vrouwmens.

Vrommes = vrammes = frammes = verbastering van vrouwmens.

Boerenvrouw.

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: t Waor 'n jong boerevrommes(6), mit 'nen zwaoren kurf an

urren êrm. - Daar geannoteerd met: verbasterd van boerenvrouwmensch.

deurgebont

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: in ’t durgebont… - daar geannoteerd met: deurgebint, op den drempel.

dòllik

dòllik

bijwoord

dadelijk, meteen

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: … docht ik dollik… - daar geannoteerd met: dadelijk.

-Idem: Truike kik dollik nuwsgierig op.

èèrremoeiig

èèrremoeiig

bijvoeglijk naamwoord, bijwoord

armoedig

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: 't Zaag er wel hil êrremoeiig ut…

èèselek

èèselek

bijvoeglijk naamwoord, bijwoord.

IJselijk

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: 't Waar innen êsselik heeten daag vaan de maond Juli.

freet

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: En Truike mog wel vreêt zên op urren Driek. 't Waar innen stêrken, knaapen, groaten kèrel. - daar geannoteerd met: trotsch.

gestoole of gevlooge

gestoole of gevlooge

Uitdrukking ‘gestolen en gevlogen’.

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882:  en niemes heurde ooit, wor ie gestole of gevloge waar.

gienderwèèd

gienderwèèd

bijwoord

daarginds

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: … an in aander taofel, giender wêd(8), gaon zitte. - daar geannoteerd met: daar ginder.

iemes

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: Ze waar hiermee bekaant klaor, toen ze op ins in de verte iemes heurde ankomme. - daar geannoteerd met: iemand.

kèèke

kèèke

Werkwoord, sterk

Zien

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: De wènter begos zun ège naauw en daan aal is te laote kêke…

luierikke

luierikke

werkwoord, zwak

luilakken

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: … det ie zunnen têd in 't bosch nie mi luierikke durgebrocht hà.

rògveld

rògveld

zelfstandig naamwoord

roggeveld

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: Toen ze 'n hil ênd gegaon waar, sloeg ze links vaan den stinweg 'n pèdje in, dè deur 'n rogveld liep.

scheen

scheen

zelfstandig naamwoord

scheenbeen

In de uitdrukking ‘een blauwe scheen lopen’: een blauwtje lopen.

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: 'nen schaatrêken boerejongen uit ur durp, die vruuger bij Truikes 'n blouwe schin hà geloope.

stinwèg

stinwèg

zelfstandig naamwoord

steenweg

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: Op den stinweg, die vaan de staad nor 't durp B. gaot…

teegelôope

teegelôope

werkwoord, sterk

tegemoet lopen, gaan

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: Truike liep um tège…

trèkke

trèkke

werkwoord, sterk

beginnen

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: Mar vur ie an zun aovendête trok, taastte ie irst in zunnen zaak …

wèllie

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: Enwitte wel, Truike, wè wellie naauw zulle gaon doen?

zolder

zolder

zelfstandig naamwoord

zolder

In de uitdrukking: iemand op zijn achterste zolder jagen.

- J.M. Van der Donck, ‘Mooi Truike’, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882:  Hil den têd blif ie dicht bij Driek en Truikes en verzon aalles wèt ie kon om Drieke mar op zunnen aaftersten zolder te jaoge. - daar geannoteerd met: Op ....jaoge, iemand op zijnen achtersten zolder jagen = iemand in de laatste verschansing terugdrijven = iemand dwingen tot aanvallen.