INHOUD AANVULLINGEN
INHOUD W T T
CUBRA HOME

 

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

AANVULLING 28 mei 2017

AANVULLINGEN UIT:

Bewijsplaatsen uit het programmaboekje van de Korvelse revue Vruuger en naa uit 1926.

De teksten zijn van Willem van Mook.

Digitalisering: Ed Schilders

 

SPELLING STERENBORG

SPELLING VAN MOOK

aanders

- Waorom ’n revue? Och ’t is weer ’s wč d’aanders en weer ’s wč nuuws. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

aawverwčts

- Dan komen d' aawerwetsche Kôrvelsche figuren van over

vijftig jaor terug…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

- aawerwetsch, goeiertrouw en plezierig volk; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

begiene

- 't Begient mee ne Proloog…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

Bčrrendččk

- 't Tweede bedrijf is de zitting van den Körvelschen gemčnteraod, Körvel vurgesteld as stad, mee ’t Körvelsch Huukske, het Laor en den Berrendijk as vursteeën…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

bčůtewččvers

- de buitenwčvers van Körvel, och črm, och črm, och črm, d'r braken toch zoveul draoi...; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

bietje

- mar dan nog 'n bietje erger…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

Blčnde Fiel

ok Oel en de Paddewaaikes, het Kretshuiske en iets over tuiten..., de blende Fiel…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

- Dan kwaame we langs de blende Fiel,/ Bij Mie Viool de goeie ziel…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

daans

- ‘Toneelspul, zang, meziek en daans’; advertentie voor de Korvelse Revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

daor

- op dč gebied komt er iets te zien daor niemand črg in hee…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

Dötser / Döts

- Vlak bij de grens worren ze opgejaogd dur de kommiezen, de smokkelaers zuuken lijfsbehoud in 't vrčmde laand. Mar om daor te komen moeten ze dur den elektrieken draod, de moordende afrastering die de Důtschers in de oorlogsjaoren tusschen Brabant en Vlaonderen spanden. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

draoi

- de buitenwčvers van Körvel, och črm, och črm, och črm, d'r braken toch zoveul draoi...; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

duuzend

- den verren horizon waor duuzenden henentrekken om te stčrven…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

ččrm

- In 't derde bedrijf komt ok 'n bietje ernst, tooneelen van heel črme meensen en wč Kôrvel vur de črme meensen doe. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

črreg in hčbbe

- op dč gebied komt er iets te zien daor niemand črg in hee…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

Čůlevlucht

- titel van een scčne uit de Korvelse Revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

- We gingen dur den Uilenvlucht,/ Aachter nor 't Korvelsch Huukske…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

fist

- Et leste bedrijf begint mee 'n groot schuttersfist op Kôrvel…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

gemčnteraod

- 't Tweede bedrijf is de zitting van den Körvelschen gemčnteraod…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

gewččr

- tusschen het geknetter van de gewčren en mitrailleurs komt het kanongebulder opzetten...; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

illetriek

- Op straot daor hangen groote bollen,/ De noemen ze naa elektriek…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

illetrieke draod

- Vlak bij de grens worren ze opgejaogd dur de kommiezen, de smokkelaers zuuken lijfsbehoud in 't vrčmde laand. Mar om daor te komen moeten ze dur den elektrieken draod, de moordende afrastering die de Důtschers in de oorlogsjaoren tusschen Brabant en Vlaonderen spanden. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

kapčlmister

- Jan Melis is kapelmister en zal oew laoten genieten van fijne muziek…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

kietelkaai

- In Oel of op de Paddewaaikes/ Aachter d'Porkes mee  kietelkaaikes…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

Körvel

- En schoone breeë flinke straoten,/ Mee huizen  gelčk in de stad,/ Och wč is Körvel toch veraanderd,/ In mčnen tijd toen was 't in gat. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

-Iets waor heel Körvel nog aon meedoe, waor heel aaw en nuuw Körvel vur et voetlicht komt…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

- 'n bekend Körvelsch Café, waor ge zoowč alles te weten kunt komen wčt er op Körvel gebeurd is en gebeurt. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

Körvels Huukske

- 't Tweede bedrijf is de zitting van den Körvelschen gemčnteraod, Körvel vurgesteld as stad, mee ’t Körvelsch Huukske, het Laor en den Berrendijk as vursteeën…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

- We gingen dur den Uilenvlucht,/ Aachter nor 't Korvelsch Huukske…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

Krčtshöske

- ok Oel en de Paddewaaikes, het Kretshuiske en iets over tuiten..., de blende Fiel…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

- Zoo kwaame we 't Kretshuiske vurbij…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

kuukske

- Bij Mie Viool de goeie ziel,/ Daor kreege we 'n kuukske. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

laache

- En laachen van 't begin tňt 't end. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

- 't wordt laachen en schreuwen; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

Laor

- 't Tweede bedrijf is de zitting van den Körvelschen gemčnteraod, Körvel vurgesteld as stad, mee ’t Körvelsch Huukske, het Laor en den Berrendijk as vursteeën…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

lčgge

- Ik heb deez' passage wč meer uitgelee omdč ge, as ge 't ziet, zelf zult zeggen, dčt't schonste en aondoenlijkste deel uit de revue is. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

maand

- Kriesje Kleevers'die midden op den weg z'n maanden aon 't vlechten was…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

- Toen zaat nog midden op den weg,/ Kriest  Kleevers  mee z’n  maanden…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

mčske

- Ik zie nog alles vur me staon,/ De stadslui mee d'r meskes…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

meziek

- ‘Toneelspul, zang, meziek en daans’; advertentie voor de Korvelse Revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

naa

-‘Vruuger en naa’, titel van een Korvelse Revue, 1926.

nuuws

- Waorom ’n revue? Och ’t is weer ’s wč d’aanders en weer ’s wč nuuws. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

Oel

- ok Oel en de Paddewaaikes, het Kretshuiske en iets over tuiten..., de blende Fiel…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

- In Oel of op de Paddewaaikes/ Aachter d'Porkes mee  kietelkaaikes…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

Paddewaaikes

- titel van een scčne uit de Korvelse Revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

- ok Oel en de Paddewaaikes, het Kretshuiske en iets over tuiten..., de blende Fiel…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

- Zelfs de streupers op de Paddewaaikes en de smokkelaers komen op…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

 - In Oel of op de Paddewaaikes/ Aachter d'Porkes mee  kietelkaaikes…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

Porkes

- In Oel of op de Paddewaaikes/ Aachter d'Porkes mee  kietelkaaikes…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

schččne

- Het hee z'n goeie en kwaoie zije,/ En er op schčnen maag ik nie…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

schreuwe

't wordt laachen en schreuwen; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

smokkelččr

- Zelfs de streupers op de Paddewaaikes en de smokkelaers komen op…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

- de smokkelaers zuuken lijfsbehoud in 't vrčmde laand. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

speuler

- de speulers zčn vol ambitie en bezieling; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

stččreve

- den verren horizon waor duuzenden henentrekken om te stčrven…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

stręuper

- Zelfs de streupers op de Paddewaaikes en de smokkelaers komen op…; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

teute

- Zoo kwaam' we 't Kretshuiske vurbij,/ Daor wonden  toen twee tuiten… ; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

- ok Oel en de Paddewaaikes, het Kretshuiske en iets over tuiten...; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

Vlaondere

- Mar om daor te komen moeten ze dur den elektrieken draod, de moordende afrastering die de Důtschers in de oorlogsjaoren tusschen Brabant en Vlaonderen spanden. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.

vruuger

-‘Vruuger en naa’, titel van een Korvelse Revue, 1926.

wččs / wčske

De stadslui mee d'r meskes,/ Die  naor   't  concert   van  Korvel   gaon,/ Daor spulde ze de wčskes. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue ‘Vruuger en naa’, 1926.