INHOUD AANVULLINGEN
INHOUD W T T
CUBRA HOME

 

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

AANVULLING 18 mei 2016

AANVULLINGEN UIT:

Rubriek ‘Karel en Sjarel’ van een of meer onbekende auteurs.

17 afleveringen, gepubliceerd in Groot Tilburg, 1944-45

Digitalisering: Ed Schilders

Selectie citaten voor het WTT: Ed Schilders

  

aachtebekaare

“Wildet aachtebekaare af maoke?” vroeg ie [de politie-agent] toen. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

…dan moette die aachterbekare uit d'r baontje worre geschupt… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

Aachterbekare de naome van die gruunteboere in de kraant en d'r zaok overdoen aon 'n aander! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

aachterop

Affèn... daor kaampe 'n stel engelsche waoges heur aachterop gereeje… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

aachterwerk

SJAREL. Wel, die keek veul valsch nor dè jaogertje en toen zeet-ie: “Wè sudde gij dan doen azzoe aachterwèrk in braand stint!?” (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

aaw

KAREL. Mar Sjarel, wè worde toch romantisch op oewen aawen dag! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

aawverwets

KAREL. 't Is nog 'n aawverwetschte. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

achche

Achchin sigarepepke het dan wilde rooke, en achche democratie het dan moete kunne bromme. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

Achche die naawis verkocht. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

achchin

Achchin sigarepepke het dan wilde rooke, en achche democratie het dan moete kunne bromme. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

afmaoke = betalen

“Wildet aachtebekaare af maoke?” vroeg ie [de politie-agent] toen. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

afroepe = bekend maken

Dè hebbe ze toch degeluk afgeroepe. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

afschaaje

Baos ik werk nie langer mir, ik schaai eraaf… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

allis

Och jao, ge moet de klèn manne allis iets geve asser om vraoge… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

KAREL. Sjarel, ge ziet tegesworrig nog allis van die dames mee manskleeren aon vende nie? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)

aord

Des naaw eemel den aord van 't bisje. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

atteljee

Kekkis Karel, veronderstel dè gij den bisten wèver bent van hil Tilburg en ikke den bisten wielendraaier van hil den Ateljee. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 25 mei 1945)

awwir

…dan komder awwir… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

azzoe

SJAREL. Wel, die keek veul valsch nor dè jaogertje en toen zeet-ie: “Wè sudde gij dan doen azzoe aachterwèrk in braand stint!?” (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

bange

KAREL. Ik geleuf nie detter de irste honderd jaor nog iets vur de Moffe te bange valt. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 11 mei 1945)

bange

En toen zee de irste commissie: “daor hoefde nie vur te bange, dè komt wel”. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

begiene

En naa zon ze in eenen keer zóó begiene! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

bekare

KAREL. Nou me dunkt! Ge ziet bekaant niks aanders dan naoie! Ik wed dettie wel uit virtig verschillende lepkes bestao, diechche aon bekare het gedriegd. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 15 december 1944)

bekare

Hoe zit dè dan in bekare? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)

bekare

…dan vèchte ze wel nie direct, mar dan peste ze bekare 'n bietje veul…

bekare - aachter

KAREL. Jè allemol goed en wel, mar ge kunt toch gin vier en twintig uur aachter bekare slaope. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)

Bels

KAREL. Heddet geleze, Sjarel, den Belzen koning hebbe ze los gelaote. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

biekorf

Dè lekt dikkeIs op innen strijd as in innen biejekörf. KAREL. As in innen biejekörf? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

bietje

KAREL. Achche soms wilt dek bij jou vast ’n bietje mee kom elpe, dan gère hurre. (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944)

bisje

Des naaw eemel den aord van 't bisje. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

bisje

SJAREL. Inne meensch is 't aorig bisje, Karel. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

bist / tegen de biste aaf

KAREL. Nou, Sjarel, van innen Mof zokket misschien nog 'n bietje dur de vingers kunne zien. Dè zen naauw immel super meensche, mène ze. Mar detter van die schurke gevonden wiere onder de Nederlaanders-zelf — ge wit wel: van dè crapuul as Gerritse — des gewoonweg tegen de biste aaf! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 11 mei 1945)

blèène

We han thuis nog een héél stelletje aaw perreplus staon mee kepotte blène. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 15 december 1944)

bosse

Duidelijk op zijn Tilburgsch gezegd: Daar moet eens flink onder gebost worden!! (Groot Tilburg, 18 mei 1945)

bosse

SJAREL. 't Wordt méér dan hoogen tèd, Karel,detter is flink onder wordt gebost. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

bovene

KAREL. Mar Sjarel, wè sieder toch uit! Van onder tot bovene onder de slèk! Waor hedde toch ingezete menneke?  (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

dancher

SJAREL. Sjuust, ik zie wel dechche nie zo lomp bent dancher uit ziet. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

dees

Den eene zom dees en den aander zom dè, mar 't za naa niemir noodig zèn. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

dekker

SJAREL. Diejen admiraol kan zegge wettie wil, mar 't za lang dure eer dekker iets van gleuf. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)

derbij

En dan durbij vraog ik m'n ège wellis aaf of..  (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 19 januari 1945)

driege

KAREL. Sjarel, ge moet me nie kwaoluk neme, mar wè hedde naaw toch vur innen gekken jas aon?

SJAREL. Vende gij die gek?

KAREL. Nou me dunkt! Ge ziet bekaant niks aanders dan naoie! Ik wed dettie wel uit virtig verschillende lepkes bestao, diechche aon bekare het gedriegd. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 15 december 1944)

dur = via / over

KAREL. Jao mar diejen admiraol heegut toch officieel dur de radio verteld.

 (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)

duuvel = kachel

SJAREL. Gelèk hedde. Mar achche zóó riddeneert dan is er zoveul in de wèreld wechche wel in oe duuveltje kunt douwe. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)

eemel

KAREL. Jè, en soms begiene ze nog te schène óók! SJAREL. Och, Karel, daor kunne me ok beter mee laage dan schreuwe. Ge mokt naaw eemel van meensche gin Trappiste… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

eemel

Des naaw eemel den aord van 't bisje. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

ees

Ut waoter was in de bittere kaaw ès geworre… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

eespin

Ge kunt beter 'n paor knoezelbuskes minder hebbe dan dè de èspinne aon oe neus hange,of dè oe maogsap bevriest. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)

feftigger

Wie betolt er tegesworrig nog innen veftiger vur 'n klèn roggebrooike ? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

fesoendeluk

Wel, in Schiedam dochte de meensche bij d'r ège: kekkis, wij zulle die sinjeure,

die hier tijdens de Duitsche bezetting aatij extra-levensmiddelen kregen, naawis percies utzelfde menu vurzette as wè de fesoendelukke meensche toen gekrege hebbe. En naaw hebbe ze die N.S.B.-ers suikerbieten-soep gegeve. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 25 mei 1945)

fesoendeluk

De wèreld kan niemir bestaon van goei stamboomen en kaoi capaciteite! De wèreld kan nie fesoendeluk blève draaie op meensche die héél goed zen in 'n

bepaold vak, mar gin sjoege hebbe van ut vak waor ze mee stamboome of kedookes zen ingestuperd! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 25 mei 1945)

fielesefie

SJAREL. Allemol fielesefie waor ge gin borde mee afwaascht. (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944)

fielesefie

KAREL. Jèjè, allemol fielesefie a la mangelpee. Ge moet zegge hoe dan! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 25 mei 1945)

filmspulster

SJAREL. En nog wel 'n aawe filmspulster! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

gaon / gink

En toch gink ut vruit! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

gaon / ginke

En toen de auto's wir durgereeje ware, ginke die medjes mee bekare staon te smoeze. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

gaon / ginke / gomme

SJAREL. Jè, dè zik. As we naaw zomer han dan ginke we nor den wenter. En naame in de wenter zitte gomme nor den zomer. Des teminste ’n goei vruitzicht.  (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

gedaacht op iets

KAREL. Vergimme, daor hok nog gin gedaachte op gehad. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 19 januari 1945)

geminteraod

KAREL. Sjarel, ik heb geleze detter binnenkort wir geminteraoj kome. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

genog

SJAREL. Des makkeluk genog uit te rekene. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

Gerritse

SJAREL. Dè meugeme nie vergete. Ge kunt nie wete waor 't goed vur is. Ik gleuf aanders wel dessem aon de Zwitsersche grens wel zulle Gerritse. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)

gewitwel = kont

KAREL. 't Is aanders wel gek, Sjarel, ut schent tegesworrig wel dechche irst oe gewitwel tegen de krib moet zette éér dechche iets berèke kunt! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 25 mei 1945)

gosjemosje

KAREL. Gosjemosje wen wèreldje war! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

gosjemosje

KAREL. Gosjemosje jè! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

Gurke

Gij bent ok mar op 't Gurke nor school gewist… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

haand

KAREL. Jao mar: iedereen kan toch mee z’n haande vatte dechche het staon te liege. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 15 december 1944)

ham / had hem

En toen ham dè jaogertje al gaaw ingehold natuurluk. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

hebbe / haj

Dan haj misschien zoveul broerdighei nie in de wereld gebracht. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

hebbe / heb ik eens

Dè hekkis gedaon… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

hei / heid

De Bestuursmeensche die ut daor op aon laote kome laoie 'n verantwoordelukhei op d'r ège die meer dan verschrikkeluk is! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 25 mei 1945)

hei / Moeilukheeje

KAREL. Overal is iets op te vène, Sjarel. Moeilukheeje zen er om te worre overwonne. (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944)

hei / stommigheid / mv

Mar daor hoefde gij oe ège toch niks van aon te trekken over de stommigheeje die aander meensche uithaole!? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

hei / veranrwoordelekhei / …van

Mar op de allerirste plots: publicatie van de naome van meensche die erges de verantwoordelukhei van hebbe. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

hei / verwondighei

Waor holde die verwöndighei ineens vandaon? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

hei /broerdighei

Dan haj misschien zoveul broerdighei nie in de wereld gebracht. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

hei -heeje / achtervoegsel –heid mv

transportmoeilukheeje… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

Mar daor hoefde gij oe ège toch niks van aon te trekken over de stommigheeje die aander meensche uithaole!? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

herd

…of daor stint al innen ambtenaar over den herd. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

Hesse

KAREL. 't Is te hope. 'k Gleuf nie detter veul van die sinjeure nog de kaans krège om er tusschenuit te Hesse. En des mar goed ook. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)

himmel

SJAREL. Des himmel iets aanders. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)

hittepetitje

Ons hittepetitje hee ons verlaote nao zeuven jaor trouwen dienst. (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944)

honderterandere

Zoo kank wel honderterandere vurbilde aonhaole… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

hostig

SJAREL. Ge bent wir te hostig, ge moet me laote uitpraote. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)

houdoe

Maar allee kom-haauwdoe war… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

houdoe

KAREL. Haawdoe war. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

houtere

Hedde dan nie in de kraant geleze detter in de Veldstraot ’n houteren poort is weggehold van drie meter breed en eenen meter hoog? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 15 december 1944)

huudje

[Vrouwe] besteeje d'r advies veul liever aon 't koope van schoon kleekes en

leuke huudjes. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

iemes /iemus

Ge kunt zoo iemus in de bruidsdaoge toch nie alleen laote. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)

illetriesch

KAREL. Aha, ik gleuf dekkoe begrèp: ge stokt stiekum ’n illetriesch straolkacheltje. Dè meude nie menneke, dè witte toch. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)

inplots de

SJAREL. Wel, inplots dè de auto's stil hielen en er Engelschen uit spronge, sprong innen plisieagent op hullie toe. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

kaaw

Mar allee, hoe gaoget bij jou mee de kaaw? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)

 

kaod

SJAREL. Nèè, hij [een politie-agent] kwaamp vraoge of dek 'n vergunning ha om bloemwinkeltje te speule!

KARÉL. Oeioeie nog toe toch! En toen?

SJAREL. Wel, ik hiel um eerluk gezee ’n bietje vur den aop en ik vroeg um of hij ’n vergunning ha om men kaod te maoke. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

kerwaaj

SJAREL. Vergimme, des 'n kaoi kerwaai! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

kleeke

[Vrouwe] besteeje d'r advies veul liever aon 't koope van schoon kleekes en

leuke huudjes. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

kleen manne

Och jao, ge moet de klèn manne allis iets geve asser om vraoge… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

knaawe

Beroepsknaawers kank nie luchte of zien. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

kneup / in

Daor zittem hil de kneup in Karel! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 25 mei 1945)

knoezelbuske

Ge kunt beter 'n paor knoezelbuskes minder hebbe dan dè de èspinne aon oe neus hange,of dè oe maogsap bevriest. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)

knollerades

As 't naa nog gegaon ha over asperges of knolleradès! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

koome / kaampe

Affèn... daor kwaampe 'n stel engelsche waoges heur aachterop gereeje… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

koome / kwaamp

Mar al gaaw kwaamp ze omhoog gekrope… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

koome / kwaamp

Asser mèrgen aon den dag 'n Regeering kwaamp van enkel engeltjes dan stinten er overmèrge toch nog ingezonde stukke in de kraant omdè de vleugeltjes van de engeltjes niet wit genog ware… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

koome / kwaamp

SJAREL. Nèè, hij [een politie-agent] kwaamp vraoge of dek 'n vergunning ha om bloemwinkeltje te speule! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

Koosje

KAREL. Sjarel, ik heb thuis nog innen jas, die me zóó groot is dekker wel Koosje-Koosje mee kan gaon zinge. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 15 december 1944)

laage

KAREL. Jè, en soms begiene ze nog te schène óók! SJAREL. Och, Karel, daor kunne me ok beter mee laage dan schreuwe. Ge mokt naaw eemel van meensche gin Trappiste… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

laote / losse

Mar overigens: losse toch betije! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

liste

…net zo lang totter te liste de waore schuldigen wel vur den dag kome. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

louwloene

Och meensch schaai uit! Ik heb bekaant al den halven wèreldbol erveur afgesjouwd. Mar overal: louw loene! (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944)

maog /mogske

Omdè innen gemiddelden meensch ’n mogske heej van innen decimeter dursnee, moet ik mee munnen kolossalen maog ok mar zien aon te tobbe… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

maogsap

Ge kunt beter 'n paor knoezelbuskes minder hebbe dan dè de èspinne aon oe neus hange,of dè oe maogsap bevriest. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)

marris

KAREL. Asme dè vast marris wiesse! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

medje

Mar apprepo, Karel, witte gij nie 'n goei medje vur me te zitte? (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944)

medollie

SJAREL. Dè kunde begrèpe. Hij holde zon vetlèère medollie uit zunnen binnenzak en 'n buukske en hij kladde mèn erop. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

meens(e)

KAREL. Lómme irst is uitpraote. Het heele vraogstuk is nie half zoo gecompliceerd as de meensche wel denke. 't Is gewoonweg: de meensche zien ut nie, of ze willen ut nie zien. (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944)

meepesaamt

En meepesaamt zoveul goei beloftes van de candidaten! Kom

mar aaf! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

moeie

SJAREL. Asse naa nie is héél gaaw gaon publiceere wie die zen, dan zulle wij er ons ège is mee gaon moeie, Karel. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

moeilijkheid / mv

transportmoeilukheeje… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

naaget

SJAREL. Jè, naaget zegt, daor stao me ok iets van veur. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

naatie

SJAREL. Wel, ik denk, naatie getrouwd is… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

naod / naoie

KAREL. Nou me dunkt! Ge ziet bekaant niks aanders dan naoie! Ik wed dettie wel uit virtig verschillende lepkes bestao, diechche aon bekare het gedriegd. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 15 december 1944)

neffe

KAREL. Dè was er neffe zeker? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

neffe

En achcher dan neffe bent, dan bender mee klaor! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

neis = nieuws

Achche zelf iets neis moet koope laote zoe betaole dechche nie wit waor che blèft. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

niks ginne

KAREL. 't Is nog mar niks ginnen zomer, war Sjarel. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

ochotte

SJAREL. Ochchote nee, dè zok gezellig vène. (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944)

ommers

Daor is ommers ok niks van aon! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)

op slot van r

Ge mot nie vergete dé dieje Stiefvadder aller Germanen [= Hitler] hullie aatij nog vurhaawt desset op slot van rekening nog wel winne zulle. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

opliere

KAREL. En mèn raoide 't aon! Ge bent al percies as veul meensche die aander meensche opliere om hout te gaon kappe en gappe, mar zelf d'r ège er nie aon waoge. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

opstooke

KAREL. Stil nou en stukt oe égge nie op. (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944)

opwaase

Ik weet zeker: as de leeje van den bond 'n tedje opgewaassche hebbe op ’n aander desse al héél gauw héél blij zulle zen asse mee durren opwaasch vort thuis meuge blève. (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944) En ik weet zeker dechcher nie ut minste bezwaor tegen hadt om na afloop van de eterij de rommel mee op te waassche. (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944)

otspres

't Lekt vergimme wel of detter utspres om gedaon wordt! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

Otzette

Wè hedde toch uitgezet? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

ooverhieuw

Van de lepkes diesse overhieuw heesse innen regenjas vur mén gemokt. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 15 december 1944)

pak/ liste

SJAREL. Wocht mar, Sjarel, ze zulle de Moffe wel supere! En Gerritse za z'n liste nuuw pak ok wel gekocht hebbe, denkte nie? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 11 mei 1945)

peesteeker

En wilde wel gleuve dè die jong me net aonkeke of desse zegge won: “mar des innen zuinige peesteker!” (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

perces

En hij naam z'n buukske en gaaf ze alle drie 'n perces weges befietse van innen verbooje weg! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

perrepluu

We han thuis nog een héél stelletje aaw perreplus staon mee kepotte blène. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 15 december 1944)

persies

SJAREL. 'k Zawis percies uitlegge wek bedoel. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

potvergimme

KAREL. Potvergimme, Sjarel, des gevaorluk wérk! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

prakkezeere

KAREL. Allemol goed en wel en nie slécht geprakkezeerd, mar 't is toch gin gezicht! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 15 december 1944)

riek

Ik was mee ginnen riek te voeiere. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

rije

Sjonge sjonge wè zoj em rije! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

rondheure

Ik wil wel hier en daor is vur oe rondheure mar veul kaans geef ik oe nie. (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944)

ruuke

En lekker ruuke! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

saawele

KAREL. Och Sjarel, saawel naa toch nie. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

saawele

Toen wier er verder nie mir over gesaaweld… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

schaoilek

Des in ieder geval nie zo schaoiluk. (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944)

scheene

KAREL. Jè, en soms begiene ze nog te schène óók! SJAREL. Och, Karel, daor kunne me ok beter mee laage dan schreuwe. Ge mokt naaw eemel van meensche gin Trappiste… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

scheere

KAREL. Zo Hitler naa z'n kneveltje nie af moete schère? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

schreuwe

SJAREL. Och, ge kunt mee zo'n sort dinge aatij beter laache dan schreuwe… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

schreuwe

KAREL. Jè, en soms begiene ze nog te schène óók! SJAREL. Och, Karel, daor kunne me ok beter mee laage dan schreuwe. Ge mokt naaw eemel van meensche gin Trappiste… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

schreuwe

De toestand schreuwde gewoonweg nor den hemel om wraok. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 11 mei 1945)

siendereklaos

KAREL. En, Sjarel, hee Siendereklaos oe goed bedocht? (Dialoog Karel en Sjarel, in: Groot Tilburg, 8 december 1944)

sinjeur

Hoe komt zunne sinjeur naa nog aon 'n wefke? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

sinjeur

KAREL. 't Is te hope. 'k Gleuf nie detter veul van die sinjeure nog de kaans krège om er tusschenuit te Hesse. En des mar goed ook. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)

sjeeze

Mar allee, ik sjees um. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)

sjoege

De wèreld kan niemir bestaon van goei stamboomen en kaoi capaciteite! De wèreld kan nie fesoendeluk blève draaie op meensche die héél goed zen in 'n bepaold vak, mar gin sjoege hebbe van ut vak waor ze mee stamboome of kedookes zen ingestuperd! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 25 mei 1945)

sleek

KAREL. Mar Sjarel, wè sieder toch uit! Van onder tot bovene onder de slèk! Waor hedde toch ingezete menneke?  (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

smerrig

KAREL. Mar is 't daor dan zó smerrig? Ge drupt gewoonweg van de smurrie! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

snert

Den eenen dag hee Hitler hersenbloeding, den aanderen dag heetie zelfmoord gepleegd, en daogs daarop is ie gevalle mee de waopes in de haand. Ik denk det allemol snert is, en dettie z'n ège mee zunne snor erges in veiligheid hee gebrocht. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 11 mei 1945)

speule / binne

In dè efkes dek aon dè waogeltje stint waren er kender, die in ettelukke minute vur drie kwartjes nor binne spulden. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

spoldere

En dan die auto's die dar dur 't slèk spolderden! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

staon / stint

SJAREL. Wel, die keek veul valsch nor dè jaogertje en toen zeet-ie: “Wè sudde gij

dan doen azzoe aachterwèrk in braand stint!?” (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

staon / stint

In dè efkes dek aon dè waogeltje stint waren er kender, die in ettelukke minute vur drie kwartjes nor binne spulden. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

staon / stint

SJAREL. Gleufde dè nie? Ik stint van de week bij 'n ijscokerke… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

staon / stint

…of daor stint al innen ambtenaar over den herd. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

staon / stinte

Asser mèrgen aon den dag 'n Regeering kwaamp van enkel engeltjes dan stinten er overmèrge toch nog ingezonde stukke in de kraant omdè de vleugeltjes

van de engeltjes niet wit genog ware… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

staon / stinte

Naa stinten er rondom dè geval nog méér medjes. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

stuupere

De wèreld kan niemir bestaon van goei stamboomen en kaoi capaciteite! De wèreld kan nie fesoendeluk blève draaie op meensche die héél goed zen in 'n bepaold vak, mar gin sjoege hebbe van ut vak waor ze mee stamboome of kedookes zen ingestuperd! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 25 mei 1945)

sumke

Hoe wilde naa toch 'n sumke maoke van innen oorlog? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

Ik maoker ’n gewoon summeke van, dè ieder kènd van negen jaor kan uitrekene. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

summeke

sund

SJAREL. 't Is nog sund.

KAREL. Sund? Wet zworste is dè mot ok ’t zworste wege. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)

sund

't Is mar zoo sund dè veul meensche dè nie inzien. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

sund

't Is sund, mar we kunnen er niks aon doen! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

swerkendags

KAREL. Oho Kobus, daor heur ik oe. Mar één goei swerkendagsche broek te hebbe en er zo onneuzel af te kome! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

teegesworrig

…toen den oorlog begon han de Moffen méér soldaote dan tegesworrig… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

teegesworrig

SJAREL. En zoo is 't tegesworrig op alle gebied. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

teegesworrig

KAREL. Sjarel, ge ziet tegesworrig nog allis van die dames mee manskleeren aon vende nie? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)

tegesworrig

Hedde gij er iets van geheurd weffer ete de koeie tegesworrig krège? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 19 januari 1945)

vals

SJAREL. Wel, die keek veul valsch nor dè jaogertje en toen zeet-ie: “Wè sudde gij dan doen azzoe aachterwèrk in braand stint!?” (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

vals maoke

KAREL. Sjarel mok me naa toch nie valsch! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

vanweeges

…van weges de transportmoeilukheeje… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

vergimd

Vergimd nog toe, des innen lilleken blunder… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 25 mei 1945)

vergimme

't Lekt vergimme wel of detter utspres om gedaon wordt! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

veurstaon

SJAREL. Jè, naaget zegt, daor stao me ok iets van veur. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

vloebah

SJAREL. Toen heb ik er hil m'n huis mee gevloebahd. 't Was percies of hil m'n huis opnuuw behangen was. Echte crème-kleur! Echt modern! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 19 januari 1945)

voeier

En bij den boer, daor 'k aatij m'n voeier haol vur de kenène… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 15 december 1944)

voejere

Ik was mee ginnen riek te voeiere. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

vreut

En toch gink ut vruit! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

vrotzicht

SJAREL. Jè, dè zik. As we naaw zomer han dan ginke we nor den wenter. En naame in de wenter zitte gomme nor den zomer. Des teminste ’n goei vruitzicht.  (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

vurhaawsel

…mee m'n schoon vurhaawsels… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

vurstaon

SJAREL. Jè, naaget zegt, daor stao me ok iets van veur. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

waogeltje

In dè efkes dek aon dè waogeltje stint waren er kender, die in ettelukke minute vur drie kwartjes nor binne spulden. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

wechche

Ik zeg: witte wechche dan doet… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

weef / wefke

Hoe komt zunne sinjeur naa nog aon 'n wefke? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

weever

Kekkis Karel, veronderstel dè gij den bisten wèver bent van hil Tilburg en ikke den bisten wielendraaier van hil den Ateljee. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 25 mei 1945)

weps

Ik heb aatij heure zegge dè 'n bij den honing uit de blomme holt en 'n weps ut vergif. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

wiemele

En dan wiemelet in de kraant van ingezonde stukke. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

wille / wik

Wik alle toffels van vermenigvuldiging is opzegge tot tien toe? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

wille / wikkis

SJAREL. Wikkis eerluk zegge hoe ik er tegen aon kèk? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)

zegge / vd

Wè zo den baos dan gezeet hebbe? Die ha gezee… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 18 mei 1945)

zowwiets

Zowwiets is allemol heel mooi uit te rekene… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 23 maart 1945)

zowwiets

Ik vur mèn vèn aatij leuk ak zowwiets in de kraant lees. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

zowwiets

Snapte gij naa zowwiets? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

zulder

Krak-krak zee de zulder – van m’n broek… (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 2 februari 1945)

zulle / zoj

Sjonge sjonge wè zoj em rije! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

zulle / zom

Den eene zom dees en den aander zom dè, mar 't za naa niemir noodig zèn. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

zulle / zudde

Daor zudde nog 'n aorig centje van kunne maoke. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 20 april 1945)

zulle / zugget

SJAREL. Ge zugget wel zegge. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

zulle /zusse

Of zusse mee zèn, denkte gij? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)

zullen / zuj

In Nederlaand zuj er nie mee klaor kome! (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 6 april 1945)

zunne

Hoe komt zunne sinjeur naa nog aon 'n wefke? (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 27 april 1945)

zworste

KAREL. Sund? Wet zworste is dè mot ok ’t zworste wege. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)