CUBRA
HOME
AUTEURS

Gouddelver - Inhoud

 


  Heeleind (Bladel 1946, 1947)

  Vier gedichten

Een lang lied voor onder het lopen (op de wijze van Zoete Lieve Gerritje)

 

  Beknopte biografie van Gouddelver

Gouddelver is de auteursnaam van Lau Kanen, die in 1939 geboren werd te Bladel. Bewaarschool en lagere school doorliep hij te Bergeijk ’t Hof, onder de degelijke auspiciën van resp. de zusters Oblaten en St. Thomas van Aquino. Daarna bracht hij als kostschoolleerling zes jaar door in Missiehuis St. Theresia te Boxtel, in de volksmond Stapelen geheten en geleid door de paters Assumptionisten. Dezen gaven hem een grondige gymnasiale scholing. Na zich nog enkele jaren gericht te hebben op een toekomst als religieus, verlegde hij zijn koers en ging hij psychologie studeren aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, alwaar hij in 1969 afstudeerde.

 

Sinds 1967 is hij getrouwd en kreeg hij drie zoons. Zijn loopbaan valt uiteen in drie perioden: vijf jaar docentschap aan de pedagogische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen -- tegenwoordig Radboud Universiteit geheten -- bijna vijf jaar onderwijspsycholoog in het speciaal onderwijs in de Kempen en tenslotte ruim twintig jaar afdelingshoofd, resp. adjunct-directeur bij de schoolbegeleidingsdienst in Rotterdam.

 

Sinds zijn pensionering houdt hij zich bezig met enkele van jongs af begeerde en geliefde activiteiten: orgel spelen, koordirectie en het beluisteren van klassieke muziek, het schrijven van commentaar (ingezonden brieven) over maatschappelijke, culturele en politieke onderwerpen voor kranten, alsook met passieve en actieve beoefening van de letterkunde. Zijn weblog over de periode 2005-2014 is hier te vinden: https://www.dse.nl/~gouddelver/greymatter/.

 

Zijn letterkundige activiteiten mondden uit in de ‘herdichting’ – d.w.z. het zingbaar vertalen – van liedteksten van vele, merendeels negentiende-eeuwse componisten: Franz Schubert, Robert en Clara Schumann, Johannes Brahms, Felix en Fanny Mendelssohn, Carl Maria von Weber, maar ook Haydn, Mozart, Beethoven en Richard Strauss. Zijn vertaalde liedteksten worden dikwijls gevraagd voor opname in programmaboekjes voor concerten. Ook vertaalde hij een aantal Latijnse kerkelijke hymnen in het Nederlands. Deze vertalingen - ongeveer 2100 - zijn alle te vinden op een omvangrijke internetsite voor liedteksten The LiederNet Archive, maar voor een klein deel ook in een boek, 'Schubert in het Nederlands', in 2009 uitgegeven door Papieren Tijger te Breda. In 2006 werd helaas plagiaat gepleegd doordat de door Kanen geschreven vertaling van Schuberts beroemde 'Ave Maria' onder de naam van Hanz Mirck overgenomen werd in het boek 'Mijn rust is heen, mijn hart is zwaar', uitgegeven door Bert Bakker te Amsterdam.