Afbeeldingen CuBra

  

De website over Jan Elemans en zijn werk wordt geredigeerd door Ed Schilders met toestemming van de erven Elemans.

Alle bijdragen van andere auteurs verschijnen met hun toestemming.

 

 

Jan Elemans: Boekbandversierder

Ten geleide

Ed Schilders - 3 juni 2022

In het voorjaar van 2022 bezorgde Derk Elemans mij namens de familie een aantal bananendozen vol bescheiden uit de papieren nalatenschap van zijn vader Jan met het verzoek enige orde op zaken te stellen en waar mogelijk een goede archiefbestemming te vinden.

Dat werk is nog in volle gang, maar voor zover een en ander interessant materiaal oplevert voor website CuBra, zal ik dat van tijd tot tijd op de webpagina's van Jan Elemans presenteren.

Hieronder volgt een onverwachte beeldverzameling. Elemans had blijkbaar de bijzondere gewoonte om de banden van de aantekenboeken en agenda's die hij bijhield in een zelfgemaakte harde kaft te binden en te decoreren. Met schaar en plakpot, viltstift en plakaatverf leefde hij zich uit. Samen vormen ze een intrigerend doorkijkje naar de werkkamer van de auteur. 


Zelf vervaardigde agenda 2001-2007
Zelf vervaardigde agenda 1998-2001
Handelsagenda 2015, beschilderd. De figuur met wapperende haardos komt vaker terug en is mogelijk bedoeld als zelfportret.
Werkexemplaar van Verzamelde Gedichten deel 2.
Beschilderd Notulenboek; agenda 2014.

Rechts: blanco boek met handschriften van gedichten 'in de wieg'.

 

Aantekenboek met een overzicht van bijdragen van Elemans en anderen aan het Nijmeegse studentenblad Vox Carlolina.
Werkcahiers voor het autobiografische De Nijmeegse Ferguut
Zelfvervaardigde dummy's en aantekenboeken voor Eimaat. Als zelfstandige uitgave en als onderdeel van Verzamelde gedichten.
Werkexemplaren voor de dichtbundel Roerdomp.
Door Elemans ingebonden jaargangen van het tijdschrift Devotionalia
Aantekenboek met betrekking tot de verzameling wandtegels en aardewerk uit de volkscultuur van Jan Elemans en Ted Boekelman.