Foto Frans Goddijn

 

 

  

Deze website over Jan Elemans en zijn werk wordt geredigeerd door Ed Schilders met toestemming van de erven Elemans.

Alle bijdragen van andere auteurs verschijnen met hun toestemming of die van hun uitgever.

1951-2020

de erven Elemans & de hieronder vermelde auteurs & Stichting Cultureel Brabant

 

Op deze webpagina's werd werk opgenomen van:

 

Bernard Asselbergs

Charles Boost

Joan Colette

Flip G. Droste

Anton van Duinkerken

Frans Goddijn

Ad van Gurp

Marcel van der Heijden

Harry Hermkens

Frans Hoppenbrouwers

Han Klinkhamer

Michel de Koning

Wam de Moor

Johan Polak

Ed Schilders

Cor Swanenberg

Jos Swanenberg

Hans van Zadelhoff

INHOUD

NIEUW - 3 juni 2022

Uit het archief van Jan Elemans - Jan Elemans als boekbandversierder

 

Korte biografische schets

- In memoriam - gepubliceerd in Brabants in 2019 - door Cor Swanenberg

- Op bezoek bij Jan Elemans in 2009 - gepubliceerd in Brabants, maart 2010 - Michel de Koning

 

Bibliografie 1951-2015

- Bibliografie op soort van publicatie

- Bibliografie op jaartal

 

Digitale bibliotheek

- PDFs van 9 publicaties

- Audiobestanden: Jan Elemans leest 4 teksten

 

Over Jan Elemans

- Willem van Zadelhoff herinnert zich Jan Elemans als leraar

- Frans Goddijn en Johan Polak herinneren zich de winter & Jan Elemans

- Frans Goddijn herinnert zich Elemans als leraar

- Zijn promotie in twee bijdragen uit dagblad De Tijd

- Ed Schilders ontmoet Jan Elemans

- Cor Swanenberg bespreekt De Nijmeegse Ferguut

- Anton van Duinkerken recenseert Elemans' debuut, De Keerakker

- Ad van Gurp over Jan Elemans als schoolmeester

- Wam de Moor - Jan Elemans, boerenzoon en dichter-wetenschapper

- Jos Swanenberg - Een verborgen woordenboek

- Bernard Asselbergs - Jan Elemans en Nijmegen

- Flip G. Droste & Harry Hermkens - Jan Elemans, meester van het oor

 

Verspreide publicaties - een keuze

- Zestig bloemen - Dialect Huisseling - uit Taal en Tongval. Jaargang 21 (1969)

 

 

Curiosa

- Een winter van grootvader (tekst) - Ne winter van Atten At! (tekst en audio). Ingeleid door Frans Hoppenbrouwers.

- Een uitgebreide versie van Van Elsschot tot Elburg, 26 goedheilige gedichten uit De Tijd van 5-XII-'54. Nu met alle illustraties.

- Een kerstverhaal uit De Tijd, 24 december 1954: Engelen zwerven voor de deur

- Een gelegenheidsgedicht naar aanleiding van de watersnoodramp in februari 1953

- Een bijzonder exemplaar van de door Eleboek uitgegeven roman Kassiopeia van Joop Poulssen

- Jan en de Truusjes - door Ed Schilders (2020)

 

Prentkunst met tekst van Jan Elemans

- Joan Colette

- Han Klinkhamer