INHOUD AUDIO INTERVIEWS
INHOUD WTT
CUBRA HOME

PRINT DEZE PAGINA

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

 

Tilburgse dialectsprekers - genterviewd in 1978-1980

Aflevering 4 - Interview met de heer Van den Aker - deel 2

Transcriptie en samenvattingen: Hans Hessels

Datum opname: 1978

 

 

 

Genterviewde:  De heer Van den Aker. Hij werkte als baas bij Thijssen/Matthijssen-(???) (Houwer/Halle(?)), mevrouw werkte ook op de fabriek. Hij komt oorspronkelijk uit de Missionarisstraat, Noordhoek.

 

Onderwerpen:

H. Berkvensstraat, Berkdijk, Firmas Diepen en Mannaerts, op klompen werken, slager Bert Haans, Fabrieken Janssen-de Horion en Louis van den Berg, winkelier Heijer, Gooyaerts, markante personen, Kiske de Paoter, Bartje de Ganzennek, vishandel de Leeuw, vechten, houten huizen, Wieske Snuf, Kuus Hersmus, standbeeld Willem II, Pieta en Bella Melis, Koningswei, Piet Stamps, Stien Ollie, caf Bosman, Keej de Plder, Woutje Grnaol, leurders, caf De Kluit, steenoven Stevens, msterdmnneke, straatspelletjes, stintje kltse, beugelbanen, verstoppertje spelen, gezelligheid, bedevaart St. Job, St. Jobstok, scharren, dagindeling, maaltijden, pan op tafel, snoep kopen, lijfstraffen op school, Jan Buster, Aloysiusschool, voermannen Claassen en Gijsbers, paard en kar, tram op Korvel, Jana Poep, De Hemeltjes, de eerste bus, schaatsen in Goirle, huifkar, bedevaarten naar Kevelaer, Scherpenheuvel, Heilige Eik, Peerke Donders en Heilige Cornelis Esbeek, overnachten, Willem II, dansgelegenheden, de rooien, bloot in de kerk, kerken, uit vrijen gaan, vroeg wijs, (geen) sexuele voorlichting, kerk Hoefstraat, sloop kerken, ontkerking, leken

 

Bijzondere Tilburgse woorden:

tgetrouwd/ttrouwe (=vanuit huis in huwelijk treden), Krvels Hf (=Korvels Hof), Brndk (=Berkdijk), stukke (=stukken (hier:stof)), klumpke (=klompje), neuzeke (???)/neuze kom (=???), gaa (=gauw), bintje (=beentje), kaojkes (=kaantjes, uitgebakken spek), vutte (=veel te), apperetuur (=apparatuur), prse (=persen textiel), stppe (stoppen textiel), nppe (noppen textiel), drgmesjien (=droogmachine/centrifuge), luijerstzt (=baby-uitzet), waaj (=weide), bloeje (bloeden), houtere pot (=houten been), planke ket (=houten huisje), koolooniejaal (=koloniaal), strppe (=bedelen), vloj (=mv vlooien), ls (=mv luizen), strtje (=straatje), duske luusiefrs (=doosje lucifers), konnksie (=connectie/relatie), grutvadder (=grootvader), aast (=drijfriem), krthske (=kruit-/wapendepot), hondekr (=hondenkar), grnaole (=garnalen), viskrref (=vismand), stinoove (steenoven/steenfabriek), msterdmnneke (mosterdmannetje/-verkoper), gene kaant (=die kant, ginder), graazje (ook graazie=garage), hakdlle (=haktollen), stintje kltse (=steentje kletsen/straatspel), stltlope (=steltlopen), mitje steeke (=mesje pik/land veroveren), plavs/plevs (=plavuis), pperst (=muntzijde geldstuk), mis (=dan kopzijde munt???), beugelbaon (=beugelbaan), allebaaj (=allebei/beide), gehoorentje (=verstoppertje), tesaome (=samen), ojeejao! (=jawel hoor!), rtzakkerij (=rotstreken), alleneg (=alleen), scharre (=scharren/gedroogde vis), vtpan (pan met braadvet), briektte (=steenkoolbriketten), gt (=geit), schaansmuur (=schutting), laaj (=lei/hier schrijflei), Spns rietje (=Spaans rietje), prd n kr (=paard en kar), stuudiejoo (=leefkamertje), kaajewg (=weg geplaveid met keien), Blze kaaje (=kasseien), tstap (uitstapplek), schtserije (=schaatsen), Keevelr (=Kevelaer), hfkr (=huifkar), onderweege (=onderweg), Schrpenheuvel (=Scherpenheuvel), stroj (=stro), Pirke Donders, Hllegen k (=Heilige Eik), Hllege Kenilles (=Heilige Cornelis), Et Vn (=tegenwoordig Piusplein), daanszaol (=danszaal), kemuunie (=communie), spie (=hier: decollet), zeegels (=zegels=hier: vakantiezegels), pnsjoen (=pensioen), praot (=praat/taal), gin koeke gin blaoze (=van toeten noch blazen), bescheete (=ongewenst bezwangerd), stinfebriek (=steenfabriek), brgermeens (=burgerman), aord van dinge (=soort dingen)

 


 

1

 

Nu vertelt mevrouw (zuster van van den Aker?) over haar familie en waar ze gewoond heeft. Zij en haar man hebben lange tijd bij Diepen gewerkt.

 

Van de Koejstraot nr, irst op vfendrteg hbbe we gewond n toen vvenssteg, teegenoover de Molenbochtstraot. Toen bn we, zn we nr de H. Berkvensstraot getrokke n daor bn ik tgetrouwd in vierentwinteg. De H. Berkvensstraot, nummer weet ik niemirn mn ouders die hbben op den hoek van de Schaepmanstraot, Ouwe Langstraot gewond.

 

k hb er ene in Nieuw Zeeland zitte, Nieuw Zeeland d zg ik goed, ene zoon, n daor bn ik ok en hallef jaor gewist n kreeg ik heimweej, zk nr hs gekoome netuurlek, h腔.

 

n hb ik ene zoon verloore, die hbbe ze veron, die hbbe ze dod gereeje op et Krvels Hf, op et St. Annaplein

 

D hbbe die van van Gaalen gedaon. Meindert van Gaalen, as ge die knt. Die zulde gij noojt geknd hbbe dnk, van t den Brndknnedaor hb ik hil veul vur getbd n sins is mnne man nie veul mir gewist!

 

j (snik), ds ammel makkelek praote! Enne, n mnne man heej aatij bij Diepen gewrkt, bijna vventwinteg jaor. En ik hb zllef aatij stukke gedoan ts, hil lang vur Diepen.

  Luister naar het bestand

 

2

 

Mevrouw is op haar twaalfde naar de fabriek gegaan en heeft verschillende bazen gediend.

 

mar toen ik feitelek twaalf jaor was, toen bn ik nr schoo, nr et febriek gegaon n toen bn ik, toen wrkte meej schoenbij op et Gurke, bij Mannars (Mannaerts). Toen moes ik op de klumpkes, smreges op de klumpkes, smreges om zeuven uur beginne, om zeuven uur moes ik beginne op de klumpkes, neuzeken(?) aon n dan moese we wrke van smreges zs tt saove zs.

 

Miet, gao mar gauw daor bij Bert Hns (Haans), gao mar gaa vur en dubbeltje bintjes haole, dan hbbe we mrege soep n kaojkes, zon dan krege we, dan krege we en stuk zult toe!.

 

...n toen zk nr de wolle stffe febriek oovergegaon n daor beurde ik netuurlek meer. Bij Janssen-De Horion hb ik toen gewrkt n toen hbbe we op de dinge gewist, op et drgmesjien gezeete.

 

vruuger won ze van den bond niks weete n toen waare wij op en dag f zo nr den bond gegaon omd we vutte wneg beurde, verdiende, n toen kregeme aachter lkaar ons ontslag. En wij durfde niemer nr hs te gaon, gin van tweeje.

 

Toen bn ik nr Lewieke ven den Breg (Louis van den Berg) gegaon n daor hb ik drie weeke gewrkt n toen z ik nr Heijer (?) in de Heuvelstraot gegaon, daor hb ik in de winkel gestaon..

 

Daor hb ik ok in de apperetuur gestaon (Gooyaerts), daor hk alles gedaon, geprst, gestpt, genpt.

  Luister naar het bestand

 

3

 

Mevrouw ging opnieuw werken tijdens haar zwangerschap en vertelt verder over Govers op Korvel en Gooyaerts. Ook markante figuren als Kiske de Paoter en Bartje de Ganzennek komen ter sprake.

 

 

Kiske de Paoter - foto: Regionaal Archief Tilburg

 

Genpt, stukke geschoore, stukke wir opgedaonn toen bn ik nr hs gegaon toen ik goed n wl getrouwd was

 

n toen bn ik daor gn wrke zolang, hak tt men acht mnde gewrkt ng, hk men luijerstzt gelk verdiend!.

 

nffe de poort van, van Gooyaerts, j, n daor hb ik men wieg gekcht. Nou die hb ik ndderaand hb ik die afgegeeve netuurlek toen mn kindere grotter wiere..

 

n Kiske de Paoter ok al, witte nie? En dan zaatie zo, hattie daor enen hillen hop knder rond em staon n dan zee, dan vroege ze: Paoterke, w komde gij hier doen?, ja, Jllie, jllie fkes plaoge, zittie n goed nr Onze Lieven Heer lstere!, zeetie dan!.

 

Mar Bartje de Ganzennek die, die was vroeger loopjongen bij de vishandel, h?, Bij de vishandel, j, bij de Leuw, bij de Leuw op de Krvelsewg.

 

want ze waare gereegeld nt vchte n asse gevochte hadde, dan fkes ndderaand draachter op de waaj, toen wonde wij in de Gerard Mercatorstraot n dan koste gewoon de waaj zien, waare ze zen bist nt vchte n bloeje, bloeje, d kunde wl begrpe netuurlek, h!.

  Luister naar het bestand

 

4

 

Ze vertelt over oude bijzondere Tilburgers, vooral Wieske Snuf en haar dochter en tenslotte Kuus Hersmus. Er wordt ook een begin gemaakt met Pieta Melis

 

Kuus Hersmus - foto: Regionaal Archief Tilburg

 

die meej die houtere pothoe hiete die daor ok wirdie wonde in die hskesin de irste tweej hskes van as ge, van in de planke kete, die hdde daor ok gehadplanke kete zin wij aatijdaor hbbe die van Van der Wal der gewond, van Van der Waln vanDe Turk!.

 

 

Wieske Snuf  - foto: Regionaal Archief Tilburg

 

Wieske Snufdie ging aatij langs de deur h, die ging aatij meej der, meej der waogen n dan hasse en paor lange rkken aon n vies n vl, d kunde wl begrpe, hn hij liep der aachteraon.

 

Mar die dchter, lft die ng?....J, f die ng lft, d weet ik nie, die is toen getrouwd meej diediejen ouwe koolooniejaal. En die had ineens, daor had ze gelf ik ng wl en stuk f vf, zs kindere van gehad, knder van gehad dan, zak mar zgge, h n die strppe ok langs de deuren, hn mar krabbevan de vloje n de ls, hahahaha!.

 

Hij is ene zoon van Willem II (Willem Hersmus, bijgenaam 'Kuus') die vruuger op Den Heuvel gestaon heej. Daor was Kuus Hersmus ene zoon van. Want asser iets te doen was meej dieje td, dieje td van Willem II dan liep Kuus Hersmus aatij vurrop meej de vlag.

  Luister naar het bestand

 

5

 

De heer en mevrouw over Pieta en Bella Melis, ook Piet Stamps komt aan de beurt en tenslotte Stien Ollie en caf Bosman.

 

 

Pieta Melis - foto: Regionaal Archief Tilburg

 

Pieta zit in Fatima, die heej alletweej der bene kwtvruuger asse, aatij siegaare roken, h, n veul vur reme meense doenhil veul!.

 

Die zaat in en kefeejke in de Anna Palownastraotop de hoek van d, van d strtje, van d, j, hoe hiet d strtje daor, Oranjestrtjedie was getrouwd meej ene van Klaose (Claassen) n ze rokte aatij en grote siegaar, stond aatij binne in et kefeej n n de deur aatij meej ene grote siegaar in dere mond.

 

Piet Stamps j, meej zen duske luusiefrs n de Hemadie zeej aatij snte dooze, snte dooze mar der zaat niks in n die gaaf ie dan, verkcht ie vur ene snt, h腔

 

Piet Stamps - foto: Regionaal Archief Tilburg

 

Mar ge ht meej die lui not gin, gin konnksie gehad, h, ge kunt er eigelek, ge kunt er eigelek zo wneg van zgge!.

Stien ollie - foto: Regionaal Archief Tilburg

 

Stien Ollie! Ds de grutvadder van mn irst, mn twidde vrouw! Hahahahahahaha! Die wonde vruuger op Broekhoove n deeze kaant Bosmanne. Witte gij ng d daor op den hoek van den Bikseweg en kefeej is gewist van Bosman?.

  Luister naar het bestand

 

6

 

Er wordt verder gepraat over Stien Ollie. Ook Kee de Plder en Boutje Grnaol gaan over de tongriem evenals de leurders Kasteleins en Pistorius.

 

Die reej meej zon, zon krke, zo meej, meej en bronolliekan derop n zon vat n enen eezel n dan zaatie tusse diejen eezel n d, n d waogentje zaat ie aatij in.

 

n die ha en paor kromme bene, die stonde zo (maakt kennelijk een gebaar)

 

vruuger j, toen heetie op de febriek gewrkt gehad bij van Dooren n toen heetie toen n de aast gehange, zon drfriem, heetie n de aast gehange n daor heetie toen en paor van die krom bene van gekreege. Die waare toen gebrooke n toen hbbe zem gezt gehad n die waare vort krom.

 

n Keej de Plder die daor bij et krthske wonde, witte gij d ng in den Brndk f in de Oerlesestraot was d toenn dan ginge ze rije op en hondekr want zij was zon hil dikke!

 

Boutje Grnaol - foto: Regionaal Archief Tilburg

 

meej zon kruk meej tweej maande meej grnaole kwaampie hier aatijBoutje, Boutje... Van Arnemuije (Arnemuiden), die kwaam van Arnemuije aaf n die kwaam hier aatij leure meej grnaole!.

 

En wie was d ok wir die aatij bij De Kluit n zo ooveral kwaam meej zen aajer n zen viskrref, hoe hiet die ok wir? Aajer? J, asse, asse daor in de tn zaate, witte wl, dttie meej die aajer, hoe hiete die ok wir? Die hadde hier toen verschillende van die lui rondlope nt as Pietje Kasteleins n die van Pistorius.

  Luister naar het bestand

 

7

 

Er wordt nog steeds gezocht naar de naam van de verkoper van kneukels en krabben en er wordt verteld over het mosterdmenneke en Kiske de Paoter. Vervolgens komen de straatspelletjes aan bod.

 

Bij de Kluit [de uitspanning van Kluitmans in de Quirijnstok] was d, hbij den ouwe stinoove van Stevenswant daor heej mn vadder ok gewrkt.

 

Saoves ging ie aatij meej, meej kneukels n scharre n krabbe liep ie aatij saoves langs de straot zene zoon heej et nog jaore gedaon!.

 

Het mosterdmanneke - foto: Regionaal Archief Tilburg

 

Ent msterdmnneke, msterdmadammeke. Die is lang gewist, die wonde in de Atteljeestraot (Atelierstraat) n daor wont naa en neef die d oovergenoomen heej van em, die doe d ng verkope n d is goeje msterd, hor.

 

n d Kiske, Kiske de Paoter, die wonde op de Bosscheweg daor in die, aachter die kefeej van de Kls n de KttingD was daor teegegene kaante waor naa die grote graazje stao, zo daor van dinges, zo veur op den Bosschewegvan de Leepel (Lepelaers)!

 

n dan hadde n deeze kaant ng d kefeej van De Pl, daor n die spie van Bosscheweg nSint Josephstraot.

 

en hakdlle en stintje kltse, stltlope n mitje steeke

 

Zon plavs laag  er dan op de grond n dr leeje ze dan snten op, h. Mar dan moeste in de vrte gn staon n dan hadde van die zere bllekes n dr wier dan geschoote n wie dan et krtste bij zon plevs laag die mog dan irst, h!.

 

En dan ging et daor meej d blleke nt boove zon snt, dan liete zem nt op zon raand valle n asse dan pperst was f mis, dan mogde, pperst mogde hbbe mar mis dan mogdem nie hbbe.

  Luister naar het bestand

 

8

 

Vervolgd wordt over beugelbanen en verstoppertje spelen. De gezelligheid van vroeger bestaat niet meer, besluiten ze beide.

 

d keegelen ok al meej die beu, die beugelbaone, d ziede ok niemer, h. D was vruuger zon, zon beugelbaon n d waare tweej van die ringe zo boove mekaare, zak zgge,  h, n dan hadde zonne grote, zonne groten bl nt asse naa zonnen beugelbl hbbe n dan wassie nie zo grot wr ze nou meej keegelen dan moeste op enen afstand moeste probeere om allebaaj dur die beugels te goje n die stonde dan meej zon pin in de grond

 

..n gehoorentje, gehoorentje zin wij vruuger h, gehoorentje doenverstppe draachter dur de zaak rges, hnou, mskes n jonges dur mekaar, d din jonges n mskes  tesaome netuurlek, d din jonges n mskes tesaome jaoojeejao.

 

Mar toen was d veul gezlleger onder mekaar, de knder spulde veul fnder mar naa ist niks as rtzakkerij dsse thaole n d was toen nie!.

 

Mar naa lopt den ene den aandere vurbijn d nie alleneg mar ze zien elkaar, ze knne der geste buure ng nie eens

  Luister naar het bestand

 

9

 

De bedevaart naar St. Job in Enschot komt aan de beurt. Mevrouw heeft bij Mannaerts gewerkt en over de dagindeling en maaltijden van toen wordt gesproken.

 

Mar j, dan stonne de meense aatij hil vruug op n dan ginge zeden ene ging meej de fiets n, jAsser toen fietse waare mar zoveul waaren er toen die td ng nie n dan ginge ze, den ene ging meej de fiets mar ge had er enen hop die te voet nr Den Bosch ginge n te voet trug.

 

Smreges in de vruugte daor nr toe n dan onderweege w flauwekul thaole hier f daor ng es zonne, zonne St. Jobstok maoke. Zonne stk afsnije n dan rondom zo afsnije, zo, h, d dieje vl deraf ging n dan ene St.Jobstok. En zo kwaame we dan nr hs meej enen bos scharre kope daor

 

Der stonde aatij van die viskraome meej scharren n zo, h, n dan, j, dan waare die scharre, die waaren ammel mar goejekop want ik gelf dgge ze vur ffteg snt enen bos had. Nou, n dan zonnen bos scharre gekcht n dan de stok op oewe rug n dan zo nr hs toe!.

 

Op men klumpkes ging ik nr, van de Koejstraot moes ik nr et Gurke toe n dan moes ik, dan was ik zon neuzekom/neuzeke aon, witte nie, mene krk in menen enen rem n men brod n den aandere kaant.

 

mar der kwaam en grote schaol op tffel, nie gin brdjes f zo den f daander, n op de  grote schaol f t de pan, h! Smrges brod, ene botterham, h, meej en bietje sker derop.

  Luister naar het bestand

 

10

 

De dagindeling met bijbehorende maaltijden wordt verder besproken. Soms mocht er voor een cent snoep worden gekocht.

 

As ge wd wrrekte, dan koste smiddags ts op de febriek blve n aanders koste gauw fkes nr hs vur enen botterham

 

Dan kwaam er en pan repel f en pan pap op tffel n dan moeste blij zn agge w, agge w, en stukske spk erbij kregt. En sondagsmreges, zak mar zgge, vur we nr de kerk toe ginge, dan wier, as we dan t de krk kwaame was de pan, vtpan op tffel meej goed spk erintgebakke d was ngal nie lekker,  hsppe, sppe! .

 

Ge had toen die td veul meense die smreges nr der wrek ginge n dsse en hil week alle daoge nr der wrek ginge n dsse de knder ng ginneens zaageen hil week nie!

 

En sondags ginge ze en borreltje vatte want dr waare de stamkroegskes veur.

 

Vur vf snt briektte, dan hadde vur en dubbeltje, dan hadde dan tien briektte vur vf snt. En bij ons ts han ze zllef ng en gt, zak mar zgge, die ze zllef mlleke kon.

 

toen wonde wij in de Milstraot (Meelstraat), toen dieje td n as we nr school ginge dan kregeme ot van ons moeder ene snt. Nie, nie alle daoge mar af n toe n dan kosse we bij vrouwke Desmares, die wonde op de, in d strtje wr Piet van de Staok wonde in d kefeejke

 

n dan vur ene snt kope n vur en dubbeltje wghaole!.

  Luister naar het bestand

 

11

 

De herinneringen aan (lijf-)straffen op school worden nu opgehaald. Als vervoermiddel werd nog gebruik gemaakt van paard en kar omdat er nog geen vrachtwagens bestonden. Bekende voerlui waren Claasen en Gijsbers.

 

op de plts moeste gn lopehn dan hadde van die bome ammel staon hier f daor zo n dan stond ie (frater Mattus) meej zon grote koopere bl meej zon handvat deraon, liep ie zo aachternao n agge dan nie hard kost lope n ge draajde aachter zonne bom, dan douwdenie meej die bl in oew lnde!.

 

...n agge oover die schaansmuur zo es en stintje ooverheene gojde  n hij, hij zaag d, dan moeste binnekoome in de klas n dan moeste meej oew haande vurrt gn staon n dan leejie er en paor laajen op n dan stond ie er meej en Spns rietje, stond ie erbij dgge oew haande n as ge ze drft te zakke sloeg ie er lke keer onder!.

 

D was de Aloysius school? Jin de, in de Kappesienestraot j, n de Paoterstraot n die kwaam t veurwant ds naa toen verbouwd, jaowl j, die stao daor wlj, nou!!!.

 

Toen zaat ik n Jan, Jan Buuster, want ik wil et Janne ng vraoge aggem ziet, zaate meej tweeje op, op, op zon bankske ndus wij krege iets van de zuster f ze was kaod op ons,  ik weet et nie n Jan die sprong t zen weesenaor (?) n di zo dere kap van dere kp aaf!.

 

Voerlui meej prd n kr.n die vrachtwaoges waaren er toen ng gin want ik weet goed dieje Fraans Klaose (Frans Claassen), die heej jaoren in den Noordhoek gewond!.

 

n Gijsbers, van, van Gijsbers die meej prd n kr nr, nr St Michielsgestel moete vur die jonges, die op stuudiejoo waare gienderwd, kfferkes f den f daander nr toe moete brnge, meej prd n kr!.

Luister naar het bestand

 

12

 

Er wordt verder gesproken over paard en kar en de tram op Korvel bij Jana Poep. Eindpunt was de Hemeltjes in Hilvarenbeek. De eerste bus reed naar???

 

Want nt as hier vruuger de Bredssewg, d was, d was mar ene grote kaajewg want der laage van die grote Blze kaaje laage derin

 

n dan bij wfke de Haos n de Bredssewg, d was dan en kefeej, daor lin ze dan wl es ot aon f ze vatten er en glske bier n zo n dan kwaame ze meej prd n kr nr hiere toe.

 

Ik weet ng goed d die, d, d op de Krvelsewg, d de lijne opgebrooke zndie kwaam daor nffe de tram, j, bedoel ik ok de lijne opgebrooke, die opgebrooke zn, die kwaam irst dur de Nuustraot (Nieuwstraat), witte nie, de tram die kwaam daor bij Jaana Poep, bij Jaana Poep t et strtje.

 

die bridte was nie grotter as zo (gebaart kennelijk) dttie van, van de winkel af was!.

 

Die reej aatij tt n de Hemeltjes toe in, in Hilverenbeek, h, d waar et Hemeltje n daor wast gewoonlek tstapJao, dur Gol, dan ging ie, dan ging ie dur Gol n dan hadde daor en strtje, dan hadde daor en wg, zak mar zgge, dus nffe de Golse krk.

 

En w was de irste bus, de Brkwaaj ?

 

Dikkels ng te voet nr Diessen gegaon, nr Diessen n Brsch (Baarschot), ds daor aachter Esbeek!.

  Luister naar het bestand

 

13

 

Over schaatsenrijden in Goirle en te voet met de huifkar erbij op bedevaart naar Kevelaer of Scherpenheuvel. Ook naar de Heilige Eik in Oirschot, Peerke Donders en De Heilige Kenilles in Esbeek. Er werd overnacht in een cafzaaltje of ergens bij mensen thuis.

 

Toen ik tien jaor was mog ik den urste keer meej onze vadder meej nr de Golse Roetestronk (?), kke nr et schtserijen d was draachter, j daor, daor gingde oover langs de krk koste de xxx (?) tram gingde zo deur. Mar en ndje vrder Gol in was dan nkele wg die ging daoraachter rcht nr de Roetestronk toe

 

N et Bankven d was wir en aander vn gewist!.

 

nt as nr Keevelr, Handel n Keevelr, meej de hfkrbn ik ok meejgewist, dikkels genogvant dinge, d, d, d vertrok aatij daor bij Vskes , bij Voskens daor vertrokke ze aatij snaachs n dan blefde vf daoge wg!.

 

van die hfkre ginge meej van lui die onderweege iets krege, dsse daor wir meej kosse rije mar aanders gingde te voet!.

 

Ds nt as Schrpenheuvel ok, dr gingde vruuger ok te voet nr toe, Schrpenheuvel n dan snaachs koste hier f daor in en kefeej of in en, in en zaol hier f daor in enen hop stroj ligge slaope meej enen hop b mekaare!.

 

D zn ammel veul dinge die ammel t den booze zn vort, h. Nt as Keevelr, j, daor heurde ng wel es ene keer vann nt as Schrepenheuvel n zon nt as Pirke Dondersn nt as den Hllegen k in, in, in, in Orschtn den Hllege Kenilles.

Luister naar het bestand

 

14

 

De voetballers van Willem II komen aan bod en de Tilburgse danscultuur in het begin van de 20e eeuw wordt onder de loep genomen. De Rooie Bond zat in de Kruisstraat. De pastoor liet de roj niet te communie gaan en een blote spie was in de kerk ook verboden.

 

toen Willem II spuldedtter, Jan Stevens n Nlleke Stevens die stonde daor allemel inds ammel wir van laoter.

 

Ge had vruuger wl pltse wr ze, wr ze ginge daansen n zo, hr. Ik weet wl toen ik en jaor f achtien oud was, d ik al dikkels bij Huubke de Leuw kwaam vruuger op et Vn n bij Schlen Baks n Frns Illese (Elissen)mar d waare ammel gesloote dinge, zaole zommar daor gingde dan, koste dan saoves nr toe om en dansje te maoke f zo, h腔.

 

Toen was er bij Knibbelaor in de Koejstraot ok en daanszaol aachteraon n as ik de kaans kreg dan liep ik ts wg n dan was ik daor netuurlek, kos ons moeder mn daor vne netuurlek, d kunde wl begrpe

 

Nou de, de roj, witte nie, die was, d was, die hadde daor bij ons in de, in de, in de Krsstraot (Kruisstraat) daor op den hoek van de Krsstraot n deMolenbochtstraot. Daor hadde et vereenegingsgebouw, h, d was van de roje want daor mochte nie koome!.

 

as ge dan in de, in de krk kwaamt, nou, dan wierde oovergeslaon agge te kemuunie gingt!.

 

Vruuger mogde ng nie in de krk koome as ge en spie ha! Dan moeste de krk t, dan moeste irst d dicht doen aanders mogde nie in de krk koomen asser nouw zon md meej en aorege spie in de krk komt, gao de pestoor stn te kkezogdverdomme!

  Luister naar het bestand

 

15

 

Over de werkloosheid en het gaan vrijen vroeger en nu. Mevrouw kan zich de bouw van de Hoefstraatse kerk nog herinneren.

 

n toen heetie tien jaor n en stuk, dan wrke, dan nie wrke, nzovoors, nzovoors. Dan wier ie hier f daor wier ie tgelind n d wier not tbetld, d wil zgge nie op de, gin zeegels f niks krede drveur! Daorver hb ik ok minder pnsjoen gehad!.

 

Toen den irste keer toen ik ging vrije toen was ik al achtien jaor oud! En as ik saoves die md es hier of daor zaag n ge brcht ze nr hs toe, want ermeej tskoome d mogde nie, n ge waart saoves om tien uur nie ts dan krede op oew soodemieter ts!

 

Naa zn ze ws meej der twaalf jaor, vur twaalf jaor asse op school zn! D heurde tch hier wl as de klnknder hier koome. Wnne praot dsse tsln! Die zn veul wzer as wij vruuger waare! Ik weet wl d toen ik nt vrije ging dk van gin koeke gin blaoze () wies hor!.

 

Vruuger waare de ouwlui baos n naa zn de jong vort baos! Ooo.

 

Der wier ons not niks gezeej! Ons moeder heej not niks teege mn gezeej! Not! J, hadde bescheete ngekoome, j, dan hadde ze, dan wast vurbij h!.

 

Mar ik weet ng goed d, d daor in, in dinge, in de Hoefstraot die krk gebouwd is! D weet ik ng goed! Toen wrkte ik bij Manners op et schoenfebriek want teegenoover hadde Nilleske Klaose, witte wl, Nilles Klaose, stinfebriek

  Luister naar het bestand

 

16

 

In de jaren zeventig werden veel kerken gesloopt en de ontkerkelijking gaat erg hard in die jaren.          

 

der zn bijnaa gin krke mir oover, der gao gin man mir nr toe, ze breeke ze ammel aaf!.

 

Ze hbben ons vutte veul belooge de pestoors.

 

Naa gao ene brgermeens, die doe zonne, zonne toog aon n die gao in de krk stn te preeke! Pestoors hbbe ze niemer nodeg!.

 

En asse naa in de krk komme preeke n ze preeken oover de td van vruuger jaore van Adam n Eva n hil diejen aord van dinge n van reize n hil diejen aord van dinge, stn ze te preeke in de krk n hier gdverdomme de pestoor drie weeke geleeje zeetie zllef dttie et ok nie gelft!

.

  Luister naar het bestand


Naar het begin van de pagina