Oude Pastorietuin in Gilze

In de oude pastorietuin in het centrum van Gilze achter de Rabobank werden ruim tweehonderdenvijftig jaar geleden bomen geplant. Ze zijn gekoesterd en niet in kachel of kast te gronde gegaan.

De Bomenstichting heeft zich ingezet voor het behoud van deze bomen. De Rabobank heeft speciaal een zwevende vloer laten ontwerpen om de dicht bij het gebouw staande beuken het leven te laten.

De sfeer van de tuin wordt bepaald door deze reuzen en de roeken die hier in kolonieverband domicilie hebben gekozen. Dat laatste niet tot ieders vreugde overigens.

Bomen, de tuin en de roeken werden het thema van de gedichten.

 

ommegang

 

hier strooien klokken roeken rond

en ruist poŽtenstem langs lover

avond gaat voorbij in stilte

als een wandelaar met hond

donker wijkt voor morgenstond

Amy Voeten

 

 

 

het vlerkenvolk hoog in het hout

met rafelveren broeken

lawaait rabauwt in warrelwolk

van zwermend zwart

de roeken

Pien

 

 

in stammen onder schors

zwijgen

bomen

halen hier het spreken in

 

Frans A. Brocatus

 

in vele ringen lezen wij

het ruisen van

een langer lied

dan ons is toegemeten

Pien

 

 

 

schaduw

spiegelt stilte als te lezen

licht, als te leven bron Ė

boven de bomen zingt de

zon

Olaf Douwes Dekker