Christenen moeten de joden respecteren want zij zijn Gods uitverkoren volk en Jezus was ook joods. Maar de joden moeten wel bekeerd worden: zij dienen Jezus als de Messias te erkennen.

Dat is de kernboodschap van veel jeugdverhalen over jodenbekering. Ewoud Sanders onderzoekt in zijn studie Leviís eerste kerstfeest - Jeugdverhalen over jodenbekering, 1792-2015 tachtig van zulke bekeringsverhalen: 13 katholieke en 67 protestantse. Hij brengt hun herkomst en drukgeschiedenis in beeld, plaatst ze in hun historische context, onderzoekt hoe ze indertijd werden ontvangen en analyseert de verhaalpatronen. Website CuBra was voor Ewoud Sanders een bron van informatie met betrekking tot De kleine bloedgetuige, een van de meest schrijnende gevallen van antisemitische jeugdlectuur vanuit katholiek standpunt. Het boek werd geschreven door de Tilburgse frater Nicetas Doumen en uitgegeven door het R.K. Jongensweeshuis in Tilburg. CuBra kreeg van Ewoud Sanders toestemming het hoofdstuk over De kleine bloedgetuige integraal te publiceren. Het is een diepgravend onderzoek naar de geschiedenis en de antisemitische strekking van dit beruchte katholieke jeugdboek.

 

Klik hier om dit hoofdstuk te lezen of de tekst van het boek te downloaden