CuBra

HOME

Registratie

Bestuur

Redactie

Ereleden

Copyright

Disclaimer

Webmagazine Cultureel Brabant
 COLOFON & RECHTEN

  

Registratie

Vanaf 23 maart 2001 is per notariële akte opgericht, en aangemeld bij de Kamer van Koophandel in Tilburg, de Stichting Cultureel Brabant, voorheen Literair Tilburg, afgekort CUBRA. De internetnamen Cultureel Brabant en CuBra zijn vastgelegd als eigendom van de Stichting Cultureel Brabant.

 

Bestuur

De Stichting Cultureel Brabant wordt bestuurd door:
Rob van der Westerlaken: voorzitter

Frans Mutsaers: penningmeester

Peter IJsenbrant: secretaris

Martin Hulsenboom: eerste lid.

 

Redactie

De redactie van CuBra bestaat op 1 oktober 2021 uit:

Ed Schilders - hoofdredactie

Marian Koopen - archivaris

Michiel Vreeburg - webmaster

 

Ereleden Stichting Cultureel Brabant - Wegens bewezen toewijding

- Frans Tooten † - Mede-oprichter van CuBra, stimulator en vrijdenker

- Han van Meegeren - Redacteur 2001-2018

- Ben van de Pol - Digitalisering Tilburgse heemkunde en het oeuvre van Pierre van Beek, John Majoie en Lechim, Piet Heerkens en nog vele anderen

- Willem Vreeburg † - fotografie

- Harry van Boxtel - Het Papegaaienmuseum

- Cees Robben Stichting - prentwerk Cees Robben in vele CuBra-rubrieken

- Wil Sterenborg † - grondlegger Woordenboek Tilburgse Taal

- Ronald Peeters - grondlegger De paap van gramschap

- Karel de Beer - auteur digitale versie van het Tilburgs Bijnamenboek

- Jan de Jong - redacteur van de CuBra-poëzierubriek van 2004-2022.

- Marian Koopen - redacteur 2019-2022

- Joep Eijkens - redacteur fotografie en auteur van diverse fotorubrieken, waaronder Eigen Weg

- Piet Schellekens - auteur van de fotorubriek onder zijn naam

- Ineke Broeckx - auteur van de rubriek met korte verhalen onder haar naam

 

 

Het copyright © dan wel reproductierecht van alle teksten en illustraties berust bij de respectieve auteurs; alle teksten en afbeeldingen verschijnen op de website CuBra met de uitdrukkelijke toestemming van de auteurs of hun rechthebbende erfgenamen. 

Overname van teksten en illustraties is toegestaan voor persoonlijk gebruik. 

Voor elke vorm van verdere reproductie of verspreiding is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de auteur en de Stichting CuBra.

 

Verantwoording / disclaimer

CuBra: waarmee bedoeld is de redactie van webmagazine CuBra alsmede de stichting Cultureel Brabant

Auteur: waarmee bedoeld is een ieder die een werk aanbiedt ter publicatie op CuBra of wiens werk op CuBra gepubliceerd is.

De bijdragen op CuBra (tekst, beeld, geluid, bewegend beeld) verschijnen onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteurs.
De auteurs vrijwaren CuBra van elke aansprakelijkheid op de inhoud van hun bijdragen.
Door hun inzending aan CuBra stellen de auteurs vast, en geven zij uitdrukkelijk toe, dat zij onmiskenbaar en onvervreemdbaar beschikken over de auteursrechten van hun bijdrage, en dat zij verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun bijdrage.
De redactie van CuBra behoudt zich te allen tijde het recht voor bijdragen te weigeren zonder opgave van redenen.

Aan weigering tot publicatie, met of zonder opgave van redenen door de redactie, kunnen geen rechten ontleend worden.