INHOUD CEES ROBBEN
HOME

CuBra

 

 

 

CEES ROBBEN

Prentebuukske deel 9

 

Slaoj meej aaj mee jn meej repel

Aan tafel met Cees Robben

met een begeleidende tekst, opgediend door

Ed Schilders


Slaoj meej aaj mee jn meej repel, zo luidt de titel van een nieuw deel in de reeks Tilburgse Prentebuukskes van de legendarische tekenaar Cees Robben (1909-1988). In goed Nederlands: Sla met ei met uit met aardappelen, een eenvoudige schotel die vroeger tot de volkskeuken behoorde. Alle prenten in het buukske staan in het teken van koken, eten, en tafelen, maar dan natuurlijk op zn Tilburgs. Ze werden door Ed Schilders geselecteerd uit de meer dan duizend originele prenten die in het archief van de Cees Robben Stichting bewaard worden. Daarnaast heeft Schilders een uitgebreide toelichting geschreven bij de prenten, zodat het prentebuukske nu ook een leesbuukske is. In de tekst wordt het dialect toegelicht, en gaat Schilders in op het dagelijks leven van vroeger zoals Robben dat vereeuwigd heeft. Zo komt in woord en beeld een wereld tot leven vol armoede, zuinigheid, oude gebruiken, en vooral veel humor. Gerechten als gruunstamp, spkbukkem, en lewaajsoep. Tafelmanieren als soppen, britsen, en pieliejen. Tradities als de varkensslacht, het kerstkonijn, en de vastentijd. Wat waren het smdderptje en de vlen opblk, en wat werd er bedoeld als er gezegd werd dat iemand gin zaand mir afging? Toen Robben zijn werk tekende, tussen 1953 en 1988, waren deze wereld en dit taalgebruik al goeddeels verdwenen. Twintig jaar later laat Schilders zien dat de prenten een ware goudmijn zijn vol gegevens over het dagelijks leven van onze voorouders. In woord, maar ook verstopt in het beeld. Schilders: De prenten van Robben zijn net als flessen wijn. Hoe langer ze liggen, hoe beter ze worden.

Slaoj meej aaj mee jn meej repel, wordt op 7 november gepresenteerd tijdens het Diktee van de Tilburgse Taol. Door de Cees Robben Stichting wordt het eerste exemplaar aangeboden aan de Stichting Tilburgse Taol, die zijn 15-jarig jubileum viert. Daarmee wil de Robben Stichting haar waardering tonen voor de wijze waarop de Stichting Tilburgse Taol het Tilburgs dialect in ere houdt in de geest van Cees Robben. Vanaf zaterdag 8 november is het negende buukske te koop in de boekhandels van Tilburg en omstreken.

 

Slaoj meej aaj mee jn meej repel Aan tafel met Cees Robben

Tilburgs Prentebuukske deel 9

Met begeleidende teksten van Ed Schilders

Uitgave: Code-X & Cees Robben Stichting

ISBN: 978 90 78233 04 6

Winkelprijs: 12 euro


CuBra portfolio - deze prenten staan op n na niet in het buukske