CUBRA HOME

NICOLAS BOILEAU-DESPRÉAUX

LE LUTRIN

Poème héroï-comique en six chants


MARTIN HULSENBOOM

DE LUTRIJN

Komisch epos in zes zangen


Inhoud Hulsenboom

Paap van gramschap Hulsenboom

 

Download de PDF van de tweede, digitale editie, 2016

INHOUD - HTML-VERSIE

 

Hij was bevriend met Jean Racine, Molière en Jean de La Fontaine, die hem als  hun leidsman beschouwden. In zijn L’Art Poétique formuleerde hij de esthetische principes van het Franse classicisme, wat hem de bijnaam ‘Wetgever van de Parnassus’ opleverde.

Toch was Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711) veel meer dan een theoreticus. Zijn satiren, berijmde brieven en, bovenal, het komisch heldendicht Le Lutrin verspreidden zijn faam tot ver buiten Frankrijk.

In 1802 schreven Betje Wolff en Aagje Deken nog: ‘Hoe bekoord worden (…) de goede smaak, het waar vernuft en de mensenkennis, als wij (…) de Lutrin lezen.’

 

 

 

Nadien is het aantal lezers van Boileaus werk echter flink geslonken en is hij als dichter nagenoeg in vergetelheid geraakt. Ten onrechte, zoals hopelijk mag blijken uit deze rijk geïllustreerde, tweetalige uitgave, die de eerste Nederlandse vertaling van Le Lutrin bevat.