In de banner detail uit een portretfoto door Bert Bevers Uitgeverij WEL & Bert Bevers

Deze website over Jos Steegstra en zijn werk wordt geredigeerd door Ed Schilders en Jan de  Jong met toestemming van de erven Steegstra.

Alle bijdragen van andere auteurs verschijnen met hun toestemming of die van hun uitgever.

2020

Stichting Cultureel Brabant en de erven Steegstra

 

Jos Steegstra - dichter (1940-2002)

Bij de twintigste sterfdag

Pieter de Laat


 

Voor Jos Steegstra, 23 april 2002 - 2022

 

1

 

Tijd stroomde twintig jaar ongewoon door,

jouw klank vervloog niet in damp,

geen tijd schreef jou af.

Wat jou hier-en-nu maakt, is een gemis

en daardoor het antwoord op

de vraag waar je bent.

Je blijft de vaargeul ontwapenend bakenen

van een snelstromende tijd,

ben verlegen om jou ~

 

2

 

Er waren er meer, die probeerden om zich tot

de kunst te bekeren. Een enkeling is het gelukt.

Je zwierf over omgeploegde akkers,

tastte er schitterende schatten uit op.

Hogere machten (waar mensen naar

smachten) zag je gebed in de natuur.

Je vestigde je waar ruimte oeverloos was. Waar

je ook stond, groef je in grond van het bestaan.